Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Enpresentzako laguntzak: Transferentzia Teknologikoa, Digitalizazioa eta Ingurumen Berrikuntza

Txekeo Teknologikoak dirulaguntza-programa 2022

Dirulaguntza-programa honen helburua da enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten, kanpoko teknologia eragile baten laguntzarekin.

Konponbidea eman nahi zaio arazo jakin bati, produktu edo produkzio-prozesu jakin bati edo, gutxienez, horren konponbidea planifikatu berrikuntza-proiektu baten bitartez.

HANDITZEKO ❯

Trantsizio Digital eta Berdea dirulaguntza-programa 2022

Laguntza-programa honek 4 ildo ditu:

 •  1. ildoa: Digitalizaziorako eta ingurumen-iraunkortasunerako planak garatzeko dirulaguntzak.
 •  2. ildoa: Oinarrizko digitalizazio-proiektuetarako dirulaguntzak.
 •  3. ildoa: Digitalizazio aurreratuko proiektuetarako dirulaguntzak.
 •  4. ildoa: Ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuetarako dirulaguntzak
HANDITZEKO ❯

Teknologia Transferentzia dirulaguntza-programa 2022

Diruz lagun daitekeen egitatetzat joko dira kategoria hauetako batean jarduketak burutzen dituzten ikerketa- eta garapen-proiektuak:

 • oinarrizko ikerketa
 • ikerketa industriala
 • garapen esperimentala
 • bideragarritasun-azterlanak
HANDITZEKO ❯

Ayudas a Empresas: Transferencia Tecnológica, Digitalización e Innovación Ambiental

Programa Chequeos Tecnológicos 2022

El objetivo de este programa de ayudas es fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de un agente tecnológico externo.

Se trata de dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación.

AMPLIAR ❯

Programa Transición Digital y Verde 2022

Este programa de ayudas consta de 4 líneas:

 • Línea 1: Subvenciones para planes para la digitalización y la sostenibilidad ambiental.
 • Línea 2: Subvenciones para proyectos de digitalización básica.
 • Línea 3: Subvenciones para proyectos de digitalización avanzada.
 • Línea 4: Subvenciones para proyectos de innovación ambiental y economía circular
AMPLIAR ❯

Programa de Transferencia Tecnológica 2022

Ayudas para la realización de proyectos de I+D cuyas actuaciones se enmarquen íntegramente en una o varias de las siguientes categorías:

 • investigación fundamental
 • investigación industrial
 • desarrollo experimental
 • estudios de viabilidad

AMPLIAR ❯