Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Zibersegurtasunerako eta enpresetako I+Grako laguntzak

ActivaCiberseguridad Programa – 2021

Enpresa txiki eta ertainetan zibersegurtasunaren aplikazioa bultzatzeko laguntzak,ActivaCiberseguridad Programaren barruan

HANDITZEKO ❯

Hazitek 2021: Enpresa I+G bultzatzeko Hazitek programa - I. fase

Ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak burutzen laguntzeko laguntza-programak garautzea da agindu honen helburua. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatzekoak dira.

HANDITZEKO ❯

Elkartek Programa 2021: Elkarlaneko Ikerketa Sustatzeko Laguntzak - I. Fasea

Estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzak. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen duten ikerketa, garapen eta berrikuntzako erakundeek egindako Elkarlaneko Ikerketa sustatzeko laguntzak , Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskadi 2020 Planaren espezializazio-arloetan jasota dagoen bezala.

HANDITZEKO ❯

Adimen artifizialeko joerak

Adimen Artifiziala (AA) da azken urteetako bilakaera teknologikoaren protagonista garrantzitsuenetako bat. Oraindik urrun bagaude ere bere eboluzioaren gailur gorenetik, dagoeneko ikusten dugu nola AA osagai garrantzitsuenetako bat den berrikuntzaren testuinguruan, protagonismoa irabazten ari delarik egunetik egunera.

HANDITZEKO ❯

Bateria hauen asmoa da auto elektrikoaren azeleragailua zapaltzea

QuantumScape-k dio berak garatutako egoera solidoko bateriek murriztu egiten dutela karga-denbora, autonomia handiagoa ahalbidetzen dutela eta merkeagoak eta seguruagoak direla.Volkswagen-ek 2025ean txertatu nahi ditu bateria horiek bere ibilgailuetan, baina errezelo handia dago aditu batzuen artean, bateriek fabrikazio-prozesuan gainditu behar dituzten erronkak direla eta.

HANDITZEKO ❯

Honela berritzen dute zazpi sektore tradizionalek ekonomia berrian jarduteko

Hotel, jatetxe edo airelineen derrigorrezko geldialdiarekin batera, beste sektore batzuk izugarri azkar aurreratzen ari dira, produkzio-ereduen eta kontsumo-ohituren aldaketek bultzaturik. Elikadurak, merkataritzak edo industriak uste ez bezalako eraldaketa jasan dute. Hala, berritzen hasi dira, egungo erronka ekonomiko, sanitario eta sozialetara egokitzeko.

HANDITZEKO ❯

Ayudas a la Ciberseguridad y a la I+D Empresarial

Programa Activa Ciberseguridad – 2021

Ayudas dirigidas a impulsar la aplicación de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas en el marco del Programa Activa Ciberseguridad

AMPLIAR ❯

Hazitek 2021: Programa de Apoyo a la I+D empresarial- Fase I

Ayudas para apoyar la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector empresarial de Euskadi, y en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2020.

AMPLIAR ❯

Programa Elkartek 2021: Ayudas a la Investigación Colaborativa - Fase I

Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas, llevada a cabo por las Entidades de Investigación, Desarrollo e Innovación integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi, en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020.

AMPLIAR ❯

Tendencias en inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) es una de las grandes protagonistas cuando hablamos de la evolución tecnológica de los últimos años. Lejos aún de poder vislumbrar su pico máximo de evolución, somos testigos de cómo la IA sigue perfilándose como uno de los principales contextos de la innovación, ganando protagonismo cada día.

AMPLIAR ❯

Estas baterías pretenden pisar el acelerador del coche eléctrico

QuantumScape afirma haber desarrollado baterías de estado sólido que reducen el tiempo de carga, permiten una mayor autonomía y son más económicas y seguras. Volkswagen prevé incorporarlas en sus vehículos en 2025, pero algunos expertos desconfían debido a los retos que aún tienen que superar para su fabricación

AMPLIAR ❯

Así innovan siete sectores tradicionales para operar en la nueva economía

En paralelo al parón forzoso de hoteles, restaurantes o aerolíneas, otros sectores han experimentado un veloz avance impulsados por la evolución del modelo productivo y de los hábitos de consumo. Alimentación, comercio o industria se han visto arrastradas a un proceso de transformación más intenso de lo que se esperaba. Y para adaptarse a los actuales desafíos económicos, sanitarios y sociales han puesto toda la innovación en el asador.

AMPLIAR ❯