Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ayudas a la Creación de Empresas Innovadoras

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programa

Laguntza horiek Bizkaiko enpresa berritzaileen sorkuntza sustatu eta finkatzeko sortu dira.

Diruz lagundu daitekeen egitatea:

1.- enpresa-proiektuaren edo barne-ekintzailetzako proiektuetan, negozio-unitate berriaren garapena eta definizioa;

2.- enpresa berritzaile berriak sortzea.

3.- teknologo bat edo negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa.

4.- enpresen azeleraziorako proiektuak garatzea.

Eskabideak aurkezteko epea: 2018ko otsailaren 1etatik martxoaren 2etara

Ayudas a la Creación de Empresas Innovadoras

Programa de Creación de Empresas Innovadoras

Ayudas destinadas a fomentar y consolidar la creación de empresas innovadoras en Bizkaia.

Los hechos subvencionables son:

1.- desarrollo y definición del proyecto empresarial o de la nueva unidad de negocio en los proyectos de intraemprendimiento,

2.- creación de nuevas empresas innovadoras,

3.- contratación de una persona tecnóloga o desarrolladora del negocio

4.- desarrollo de proyectos de aceleración de empresas.

Plazo de presentación: del 1 de febrero al 2 de marzo de 2018