Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


4.0 industriarako eta enpresen digitalizaziorako laguntzak

Ekonomia Zirkularreko Berrikuntzarako dirulaguntzak - 2023

Laguntza-programa horrek 3 ildo ditu:

  • 1. lerroa. Ekodiseinua eta Erakustaldia Ekonomia Zirkularrean
  • 2. lerroa. Ekoberrikuntza estrategikoa
  • 3. lerroa. ETE zirkularra
HANDITZEKO ❯

Renove 4.0 Industria laguntza-programa - 2023

Oinarri hauen xedea enpresa parte-hartzaileen inbertsioak sustatzera bideratutako laguntza-programa bat arautzea da, makineria edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosten laguntzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko produktu-prozesu industrialari lotutako industria- eta zerbitzu-enpresetan industria adimendunaren esparruan teknologiak aplikatzera bideratutako Industria 4.0 proiektuak ezartze aldera.

HANDITZEKO ❯

Activa Industria 4.0 - 2023

Gauzazko laguntzak: aholkularitza espezializatu eta pertsonalizatua jasotzea, industria-enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitala 4.0 industriara bultzatzeko.

HANDITZEKO ❯

Startups Azelerazio Programa - 2023

Startup eta ekintzaile berritzaileen hazkundea eta garapena bultzatzeko laguntzak, «Startupak Bizkortzeko Programa» ekintzailetza-gaitasunen programaren bidez, «Startup Bizkortzeko Programa Erregionala» eta «Startup Bizkortzeko Programa Sektoriala» modalitateetan.

HANDITZEKO ❯

Ayudas a la Digitalización y Sostenibilidad

Subvenciones a la Innovación en Economía Circular - 2023

Este programa de ayudas incluye 3 líneas:

  • Línea 1. Ecodiseño y Demostración en Economía Circular
  • Línea 2. Ecoinnovación Estratégica
  • Línea 3. Pyme Circular
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Renove Industria 4.0 - 2023

Programa de ayudas para fomentar inversiones en nueva maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), en empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial de laCAPV para la implementación de proyectos de Industria 4.0, dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Industria Inteligente.

AMPLIAR ❯

Activa Industria 4.0 - 2023

Ayudas en especie, consistentes en la recepción de un asesoramiento especializado y personalizado que permita el impulso de la transformación digital de pymes industriales a la Industria 4.0.

AMPLIAR ❯

Programa de Aceleración de Startups - 2023

Ayudas para impulsar el crecimiento y desarrollo de las startups y emprendedores innovadores, a través del programa de capacidades emprendedoras «Programa de Aceleración de Startups», en sus modalidades «Programa de Aceleración de Startups- Regional» y «Programa de Aceleración de Startups- Sectorial»

AMPLIAR ❯