Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntzarako, Ekintzailetzarako eta Nazioartekotzerako Laguntzak

BERRIKUNTZARAKO LAGUNTZAK

TEKNOLOGIA TRANSFERENTZIA PROGRAMA

Bizkaiko enpresetan garapen teknologikoa eta haren aplikazioa sustatzeko laguntzak.

Amaiera data: Urriaren 1a - Argibide gehiagorako

TRANTSIIO DIGITAL ETA BERDEA PROGRAMA

Laguntza-programak lau laguntza-lerro baditu:

 • Digitalizaziorako (oinarrizkoa edo aurreratua) eta ingurumen-iraunkortasunerako planak garatzea.
 • Oinarrizko digitalizazio-proiektuak.
 • Digitalizazio aurreratuko proiektuak.
 • Ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuak.

Amaiera data: Irailaren 30a -Argibide gehiagorako

INNOBIDEAK-KUDEABIDE PROGRAMA

Kudeaketa aurreratuko ereduarekin bat datozen eta enpresen lehiakortasuna hobetzen duten kudeaketa hobetzeko proiektuetarako laguntzak

Amaiera data: Irailaren 30a - Argibide gehiagorako

EKINTZAILETZARAKO LAGUNTZAK

ENPRESA BERRITZAILEAK SORTZEKO PROGRAMA - Bigarren deialdiia

Programa honako jardun-arlo hauen bidez gauzatuko da:

 • Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea
 • Enpresa berritzaile berriak
 • Azelerazioa.

Amaiera data: Irailaren 20a - Argibide gehiagorako

NAZIOARTEKOTZEKO LAGUNTZAK

PILOTU PROGRAMA

Itzuli beharrik gabeko laguntzak, nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen diseinuan eta garapenean parte hartu nahi duten enpresentzat, eta nazioartekotze-prozesuan zehar garapen jasangarria sustatu nahi dutenentzat.
Amaiera data: urriaren 15a - Argibide gehiagorako

NAZIOARTEKO GAUZATU PROGRAMA

Atzerrian dauden euskal enpresen ezarpenak, produkziokoak nahiz produkzio-prozesuari lotutako zerbitzu teknikoetakoak, ezartzea, zabaltzea eta berritzea bultzatzeko laguntzak.

Amaiera data: urreiaren 29a - Argibide gehiagorako

ELKARTU PROGRAMA

Elkartu programa enpresa-lankidetzara bideratutako diru-laguntzak dira, lankidetzako nazioartekotze-jarduerak egiteko.

Amaiera data: urriaren 29a - Argibide gehiagorako

Ayudas a la Innovación, Emprendimiento e Internacionalización

AYUDAS A LA INNOVACIÓN

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Ayudas destinadas a fomentar el desarrollo tecnológico y su aplicación en las empresas de Bizkaia.

Plazo de solicitud: hasta el 1 de octubre de 2021 - Más información

PROGRAMA DE TRANSICIÓN DIGITAL Y VERDE

El programa de ayudas contiene cuatro líneas de apoyo:

 • Desarrollo de planes para la digitalización (básica o avanzada) y la sostenibilidad ambiental.
 • Proyectos de digitalización básica.
 • Proyectos de digitalización avanzada.
 • Proyectos de innovación ambiental y economía circular.

Plazo de solicitud: hasta el 30 de septiembre - Más información

PROGRAMA INNOBIDEAK-KUDEABIDE

Ayudas a proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada que redunden en una mejora de la competitividad de las empresas

Plazo de solicitudes: hasta el 30 de septiembre - Más información

AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO

PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS - 2ª convocatoria

El Programa se llevará a cabo a través de las siguientes áreas de actuación:

 • Desarrollo de proyectos empresariales innovadores
 • Nuevas empresas innovadoras
 • Aceleración.

Plazo de solicitudes: hasta el 20 de septiembre - Más información

AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN

PROGRAMA PILOTU

Ayudas no reintegrables a las empresas que deseen participar en el diseño y desarrollo de proyectos piloto de inversión pública internacional y promover el desarrollo sostenible a lo largo del proceso de internacionalización.

Plazo de solicitudes: hasta el 15 de octubre - Más información

PROGRAMA GAUZATU INTERNACIONAL

Ayudas para impulsar el establecimiento, ampliación y renovación de implantaciones, tanto productivas como de servicios técnicos ligados al proceso productivo, de empresas vascas en el exterior,

Plazo de solicitudes: hasta el 29 de octubre - Más información

PROGRAMA ELKARTU

Subvenciones destinadas a la cooperación empresarial para la realización de actividades de internacionalización en cooperación.

Plazo de solicitudes: hasta el 29 de octubre - Más información