Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntzarako Laguntza-Programak: Epeak luzatzea

2020ko Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Plana - Epea Luzatuta

Dekretuan ezartzen da proiektuko 100.000 euroko dirulaguntza emango dela gehienez, eta 6.000 euro gutxienez. Konpainiaren edozein arlotan egiten diren berrikuntza teknologikoko eta ez-teknologikoko proiektuen bidez, enpresen lehiakortasuna hobetzeko egiten diren jarduketetarako dira dirulaguntzak.

Eskabideak aurkezteko epea ekainaren 8etara arte luzatu da.

HANDITZEKO ❯

Nazioartekotzeari buruzko Programa 2020 - Epea Luzatuta

Laguntza-programa honen helburua da Bizkaiko ETEek nazioarteko merkatuetan duten sarbidea eta presentzia handitzea, herrialde berrietara esportatzeko duten ekintza babestuz.

Eskabideak aurkezteko epea ekainaren 8etara arte luzatu da.

HANDITZEKO ❯

Elkarlanean 2020 Programa - Epea Luzatuta

Elkarlanean programak diruz laguntzen ditu lankidetzan sortutako berrikuntza-proiektuak egitea partzuergoko enpresen artean, arriskuak partekatuta.eta enpresa batzuen artean modu kooperatiboan identifikatutako negozio-aukeren bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta legalari buruzko azterlanak egitea.

Eskabideak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 1ean amaituko da.

HANDITZEKO ❯

Industrialdeetako Programa 2020 - Epeak luzatzea

Industrialdeetan inbertitzeko laguntzen programa, industrialde horietan kokatuta dauden enpresak hazteko eta haien produktibitatea eta lehiakortasuna handitzeko aukera izan dezaten. Hiru jarduera-ildo aurreikusten dira:

  • Industrialdeetan dauden enpresetako instalazioak edo makinak modernizatzeko dirulaguntza
  • Elkarteak sustatzeko eta industria-poligonoen kudeaketaeta hobekuntza-planak egiteko diru-laguntzak
  • Industria-poligonoa hobetu eta egokitzeko kudeaketaeta hobekuntza-planak aurrez ikusitako inbertsioetarako diru-laguntzak
HANDITZEKO ❯

Beren kabuz desinfektatzen diren ateetarako heldulekuak gaixotasun kutsakorrak prebenitzeko

Begiekin ikusi ezin ditugun milioika bakterio dauzkagu inguruan. Gero eta hobeto ulertzen dugu zein beharrezkoa den birusen aurkako protokoloak izatea, baina zenbait lekutan neurri guztiak ere gutxi dira. Ate publikoetako heldulekuak bakterio kaltegarriz josita egoten dira askotan, horregatik, Hong Kongeko Unibertsitateko Sum Ming Wong eta Kin Pong Li zientzialariek bere kabuz desinfektatzen den helduleku berezi bat diseinatu dute. Helduleku horrek argi ultramoreak erabiltzen ditu germenak hiltzeko.

HANDITZEKO ❯

MIT-ek wifi-seinaleak eta adimen artifiziala darabilen gailu bat garatu du, koronabirusa duten pazienteak urrutitik monitorizatzeko

Aukera ematen du arnasaren maiztasuna eta beste bizi-zeinu batzuk identifikatzeko. Tresnaren helburua da kontrolak hobetzea eta pazientearen eta medikuaren arteko kontaktu fisikoa murriztea, kutsatze-arriskua gutxitzeko.

HANDITZEKO ❯

Teknologia lagungarri izango da hamar erronka global hauei aurre egiteko

Iturri berriztagarrietako energia biltegiratzea, gripeari aurre egiteko txerto unibertsal bat garatzea, mikro-plastikoz josita dauden ozeanoak garbitzea, lurrikarak iragartzea… Gizateriak arazo handiak dauzka oraindik konpontzeko. Aurkituko ote dugu denentzako konponbidea teknologiari esker?

HANDITZEKO ❯

Programas de Ayudas a la Innovación: Ampliación de plazos

Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2020 - Ampliación de plazos

El decreto, que contempla una subvención máxima de 100.000 euros por proyecto y una ayuda mínima de 6.000 euros, para aquellas actuaciones orientadas a mejorar la competitividad empresarial mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la compañía.

El plazo de presentación de solicitudes se ha ampliado hasta el 8 de junio.

AMPLIAR ❯

Programa de Internacionalización 2020 - Ampliación de plazos

El objetivo de este programa de ayudas es incrementar el acceso y la presencia de las pymes de Bizkaia en los mercados internacionales, apoyando su acción exportadora a nuevos países.

El plazo de presentación de solicitudes se ha ampliado hasta el 8 de junio

AMPLIAR ❯

Programa Elkarlanean 2020 - Ampliación de plazos

El Programa Elkarlanean subvenciona proyectos de innovación en colaboración, a riesgo compartido, entre las empresas consorciadas y la realización de estudios sobre la viabilidad técnica, económica y legal de aquellas oportunidades de negocio innovadoras identificadas de manera cooperativa entre varias empresas.

El plazo de presentación de solicitudes se ha ampliado hasta el 1 de junio.

AMPLIAR ❯

Programa Polígonos Industriales 2020 - Ampliación de plazos

Programa de ayudas a la inversión en Polígonos Industriales para que las empresas en ellos ubicadas, puedan crecer e incrementar su productividad y competitividad. Se contempla tres lineas de actuación:

  • Subvención para la modernización de instalaciones o maquinaria en empresas ubicadas en polígonos industriales - el plazo finaliza el 18 de junio
  • Subvenciones para el fomento del asociacionismo y la elaboración de planes de gestión y mejora de polígonos industriales - el plazo finaliza el 28 de septiembre de 2020
  • Subvención de las inversiones para la modernización y adecuación previstas en el plan de actuación y mejora del polígono industrial - el plazo finaliza el 28 de septiembre de 2020
AMPLIAR ❯

Diseñan tiradores de puertas autodesinfectantes para prevenir enfermedades contagiosas

Estamos rodeados de millones de bacterias que son invisibles a nuestros ojos y, aunque cada vez estamos más concienciados de lo importante que es tener ciertos protocolos antivirales, en ciertos sitios, cualquier precaución es poca. Las manillas de las puertas públicas a menudo están llenas de bacterias dañinas, es por eso que los graduados de la Universidad de Hong Kong, Sum Ming Wong y Kin Pong Li han diseñado una manilla autodesinfectante que utiliza luz ultravioleta para matar gérmenes.

AMPLIAR ❯

Un dispositivo emplea señales wifi e inteligencia artificial para monitorear a pacientes con coronavirus

Permite identificar la frecuencia respiratoria y otros signos vitales. La herramienta busca mejorar los controles y reducir el contacto físico entre paciente y médico, cuando sea posible, para minimizar las chances de contagio.

AMPLIAR ❯

Los diez desafíos globales que la tecnología ayudará a afrontar

Almacenar energía de fuentes renovables, desarrollar una vacuna universal para combatir la gripe, limpiar los océanos plagados de microplásticos, predecir los terremotos… La humanidad aún tiene varios problemas de gran envergadura por resolver. ¿Podrán abordarse todos gracias a la tecnología?

AMPLIAR ❯