Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ayudas a la Internacionalización

Global Lehian Programa 2018

Programa horren helburua da banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEak nazioartekotzen laguntzea.

Laguntza horiek arautzeko kontuan hartu da enpresek nazioartekotze-prozesuan duten heldutasun-maila; horren arabera, hiru etapa bereizi dira: hastea. sendotzea eta kanpo-ezarpenak.

Amaiera data: 2018ko martxoaren 23a

Ayudas a la Internacionalización

Programa Global Lehian 2018

Ayudas a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación.

Según el nivel de maduración de las empresas en materia de internacionalización, se distinguen tres etapas: iniciación, consolidación e implantaciones exteriores.

Fecha de finalización: 23 de marzo de 2018