Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ayudas a la Internacionalización

Sakondu Programa

Nazioartean presentzia handia duten ETEei laguntzak.

Horrela, indarrean jarri da Sakondu programa, azken helburu bezala Euskadin kokaturiko enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzea duena, haien nazioarteko jardueran sakonduz.

Sakondu laguntzak diru-laguntza publiko ez-itzulgarrien bidez gauzatzen dira. Horien xedea da balio ekonomiko erantsi handiagoa duten zerbitzuen erabilera sustatzea, enpresak lehia-posizio proportzionalki ahulagoa duten merkatuetan sar daitezen, dagoeneko ohikotzat jotzen dituzten eta barne-merkatuaren garrantzi bera edo handiagoa duten kanpoko beste merkatu batzuen aldean.

Ayudas a la Internacionalización

Programa Sakondu

Ayudas de apoyo a las empresas pymes fuertemente internacionalizadas.

Tiene como objetivo final promover la mejora de la competitividad de las empresas radicadas en la CAPV a través de la profundización en su actividad internacional.

Los apoyos de Sakondu se instrumentan en subvenciones públicas a fondo perdido, que tratan de promocionar la utilización de servicios de valor añadido en orden a mejorar su penetración en los mercados exteriores en los que su posición competitiva es proporcionalmente más débil que en otros mercados ya considerados por ella como habituales y de tanta o mayor importancia relativa que el mercado interior.