Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Nazioartekotzeko eta Ikertzeko laguntzak - 2020

2020ko Nazioarteko Gauzatu Laguntza Programa

Nazioarteko Gauzatu programaren helburua da atzerrian dauden euskal enpresen ezarpenak ezartzea, zabaltzea eta berritzea, bai produkziokoak bai produkzio-prozesuari lotutako zerbitzu teknikoetakoak.

HANDITZEKO ❯

Torres Quevedo laguntzak 2020

Laguntza hauen helburua da doktore graduko langileak kontratatzea eskatzen duten ikerketa industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuak edo aurretiazko bideragarritasun-azterketak sustatzea

HANDITZEKO ❯

Japoniak bat egin du txanpon digitalen joerarekin

Albo batera utzita Bitcoin eta antzeko kripto-txanponek lortu dutena edo lortzen ari direna, txanpon digitalakpixkanaka ari dira sortzen.Txina da joera horren aldeko apustu handiena egin duen herrialdeetako bat, eta Japoniak ere bere proposamena egitea erabaki du. Japoniako 30 enpresa handi baino gehiago yen digitala erabiltzen hasiko dira datorren urtean.

HANDITZEKO ❯

Powerhouse, gastatzen duena baino energia gehiago sortzen duen Norvegiako eraikina

Energia positiboko eraikinak dira energia eraginkortasunari dagokionez gastatzen dutena baino gehiago ematen dutenak.Etorkizuneko eraikin horietako bat Norvegian dago eta Snøhetta enpresak eraiki du: Powerhouse du izena.

HANDITZEKO ❯

2021ean ikusiko dugun IoTa

Gauzen Interneta (IoT) da azken urteetan eragin handiena izaten ari den joera teknologikoetako bat.Teknologia honen bilakaerak jauzi erabakigarri bat egingo du 2021ean, horrela aurre egin ahal izateko koronabirusaren pandemiak ekarri dituen erronka berriei.

HANDITZEKO ❯

I+Gko gastua % 4,1 hazi da Euskadin, BPGren % 1,86 2019an

Eustaten datuen arabera, barneko I+Gko gastua (Ikerketa eta Garapen Teknologikoa) 1.481,4 milioi eurokoa izan zen Euskal AEn 2019an. Zifra horrek aurreko urtean baino 58 milioi euro gehiago hartzen ditu, % 4,1eko igoera, eta laugarren urtez jarraian finkatu da 2016an hasitako hazkunde-etapa gastuan, zeinak dakarren 2019an beste maximo bat lortu izana gastuaren serie historikoan.

HANDITZEKO ❯

Ayudas a la Internacionalización e Investigación - 2020

Programa de Ayudas Gauzatu Internacional 2020

El programa Gauzatu Internacional tiene objetivo impulsar el establecimiento, ampliación y renovación de implantaciones, tanto productivas como de servicios técnicos ligados al proceso productivo, de empresas vascas en el exterior.

AMPLIAR ❯

Ayudas Torres Quevedo 2020

Ayudas cuyo objetivo es promover proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos para los que sea necesaria la contratación de personas con el grado de doctor.

AMPLIAR ❯

Japón se une a las monedas digitales

Las monedas digitales, aparte de lo que han conseguido o están consiguiendo criptomonedas como Bitcoin, están surgiendo poco a poco. China es uno de los países que más está apostando por ello y ahora es Japón quien lanza su propia propuesta. Más de 30 grandes empresas del país nipón comenzarán a usar el próximo año un yen digital.

AMPLIAR ❯

Powerhouse, el edificio noruego que produce más energía de la que gasta

Los edificios de energía positiva son aquellos que dan más de lo que gastan en términos de eficiencia energética. Una de estas construcciones del futuro ha recalado en Noruega de la mano de la empresa Snøhetta: se trata de Powerhouse.

AMPLIAR ❯

El IoT que veremos en 2021

Internet de las cosas (IoT) es una de las grandes tendencias tecnológicas que mayor impacto está teniendo en los últimos años. En 2021, su evolución experimentará un salto fundamental para abordar los nuevos retos que se presentan ante el nuevo escenario surgido con la pandemia del coronavirus.

AMPLIAR ❯

El gasto en I+D aumenta un 4,1% en Euskadi, el 1,86% sobre el PIB en 2019

El gasto en I+D interna (Investigación y Desarrollo Tecnológico) en el año 2019 alcanzó un total de 1.481,4 millones de euros en la C.A. de Euskadi, según datos elaborados por EUSTAT. Esta cifra supone 58 millones más de euros que el año anterior, un 4,1% de incremento, afianzando por cuarto año consecutivo una etapa de crecimiento en el gasto iniciada en el año 2016 y que posibilita alcanzar este 2019 un nuevo máximo en la serie histórica de gasto.

AMPLIAR ❯