Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ayudas a la Internacionalización y a la Innovación

Nazioartekotzeari buruzko Programa 2018

Diruz lagundu daitekeen egitatetzat hartuko dira: ekoizpen sektoreetako edo zerbitzuetako Bizkaiko enpresa txiki eta ertainen proiektuak, baldin eta enpresa herrialde berri batean ezartzea badute helburutzat.

Epea: 2018ko apirilaren 12etatik, apirilaren 30etara

Nazioarteko Partzuergoak Sustatzeko Programa

Diruz lagun daitekeen egitatetzat joko dira erakunde onuradunek Bizkaiko enpresa txiki eta ertainentzat sustatutako proiektuak, beti ere proiektuen xedea Bizkaiko enpresen arteko lankidetza atzerrira elkarrekin ateratzeko.

Epea: 2018ko apirilaren 12etatik apirilaren 30etara

Txekeo teknologikoak programa

Txekeo teknologikoa da Teknologi Eragile batek aholku ematea enpresak bere produktu edo ekoizpen-prozesuren batean detektatutako arazo jakin bati buruz. Eragile horrek konponbiderik egokiena ezarriko du, edo, bestela, funtsezko informazioa eman, konponbiderik aproposenari heltzeko.

Epea: 2018ko apirilaren 16etatik irailaren 28etara

Ekitaldian gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko

Ekitaldian gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak. Diru-laguntza jaso dezakeen ekintza izango da zein eta proiektu horiek Bizkaian egitea, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren jarduketa-lerroekin bat eta gizartetik baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonentzat zuzenduta.

Epea: 2018ko apirilaren 9etatik 27etara

Enplegu sortzeko proiektu berritzaileak garatzeko diru-laguntzak

Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloan ideiak berriak, egiteko modu berriak edo metodologia berritzailea dakarten proiektuen diseinua, garapena eta gauzatzea lagunduko dira diruz.

Epea: 2018ko apirilaren 16etatik maitzaren 11etara

Ayudas a la Internacionalización y a la Innovación

Programa de Internacionalización 2018

Ayudas a proyectos de pymes de Bizkaia de sectores productivos o de prestación de servicios que persigan la introducción de la empresa en un nuevo país.

Plazo de presentación: del 12 al 30 de abril de 2018

Programa de Fomento de Consorcios Internacionales

Ayudas a proyectos, promovidos por las entidades beneficiarias, que vayan dirigidos a pymes de Bizkaia y que tengan como finalidad la cooperación entre empresas de Bizkaia para su salida conjunta al exterior.

Plazo de presentación: del 12 al 30 de abril de 2018

Programa de Chequeos Tecnológicos

Ayudas para el asesoramiento realizado por un Agente Tecnológico sobre un problema concreto detectado por la empresa en uno de sus productos o procesos productivos, que implantará la solución más adecuada.

Plazo de presentación: del 16 de abril al 28 de septiembre de 2018.

Ayudas a proyectos de Innovación Sociolaboral

Ayudas a proyectos de innovación sociolaboral. La acción subvencionable consistirá en el desarrollo de dichos proyectos en Bizkaia, en consonancia con las líneas de actuación del Departamento de Empleo Inclusión Social e Igualdad y especialmente dirigidos a personas en situación de exclusión social.

Plazo de presentación: del 9 al 27 de abril de 2018

Ayudas al desarrollo de proyectos innovadores de emprendimiento y empleo

Ayudas al diseño, desarrollo, y ejecución de proyectos que conlleven nuevas ideas, nuevas formas de hacer o una metodología innovadora en materia de emprendimiento y empleo estable y de calidad.

Plazo de presentación: del 16 de abril al 11 de mayo de 2018