Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Nazioarteratzeko diru laguntzak

2019ko Zabaldu laguntza programa

Gutxi nazioartekotuta dauden enpresei atzerrian duten presentzia areagotzen laguntzea eta nazioartekotze prozesuan zehar garapen iraunkorra sustatzea du helburu Zabaldu programak.

HANDITZEKO ❯

2019ko Sakondu laguntza programa

Sakondu programak oso nazioartekotuta dauden enpresei presentzia eskasa edo presentziarik ez duten merkatuetan sartzen laguntzea du helburu.

HANDITZEKO ❯

Indartu 2019 Programa

Agindua zeinaren bidez arautzen eta iragartzen baita Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta Oiartzualdean eta Euskal Autonomia Erkidegoko urteko batez bestekoaren % 20tik gorako langabezia-tasa duten beste udalerri batzuetan ekoizpen-inbertsioa egingo duten eta, beraz, gune horietako lehiakortasun-hobekuntza eta garapen ekonomikoa eragingo duten enpresentzako laguntzen 2019ko ekitaldirako programa.

HANDITZEKO ❯

Ospital batek ahots bidezko laguntzaileak instalatu ditu logeletan

Cedars-Sinai ospitalean instalatutako Amazon Echo gailuen misio garrantzitsuena da pazienteei laguntzea medikuntza arloko langileekin komunikatzen eta aukera ematea Alexa erabil dezaten oinarrizko zereginetarako (telebista kateak aldatzea edo musika jartzea). Gailu horiek lana kentzen diete erizainei eta, hala, denbora gehiago dute medikuntzako zereginetarako.

HANDITZEKO ❯

2.0 dutxa eta etorkizunetik iritsi berri diren beste bost tramankulu

Silicon Valley-n etorkizuneko aparatuak diseinatzen dituzte: tolesten diren sakelakoak, auto autonomoak… eta baita ere dutxak, nahiz eta antzinako greziarrek asmatu zituzten. Nebia enpresak goitik behera aldatu nahi du eguneroko higienea Spa Shower 2.0 asmakizunarekin: txorrota indartsuari uko egin gabe %70 ur gutxiago gastatzen duen dutxa bat.

HANDITZEKO ❯

Auto elektrikoetako baterien arazoa

Datozen hiru urteetan jokoan egongo da auto elektrikoen etorkizuna eta bateriak dira arazo handiena. Prest al daude fabrikatzaileak eskaerari aurre egiteko? Badituzte markek behar beste bateria? Errepaso bat emango diegu inbertsio garrantzitsuenei, zenbakiei eta auto elektrikoen fabrikatzaileek datozen urteetarako dituzten planei.

HANDITZEKO ❯

Berrikuntzaren Inkesta. Eskualdeak- 2017. Urtea - Eustat

2017an, Debagoiena eskualdea izan da Euskal Autonomia Erkidegoan berrikuntzaren buru. Donostia izan da nagusi hiriburuetan, gero Vitoria-Gasteiz eta, ondoren, Bilbo.

HANDITZEKO ❯

Ayudas a la Internacionalización

Programa de Ayudas Zabaldu 2019

El objetivo del programa es ayudar a las empresas poco internacionalizadas a aumentar su presencia en el extranjero y promover el desarrollo sostenible a lo largo del proceso de internacionalización.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Sakondu 2019

Ayudas a las empresas altamente internacionalizadas para penetrar en mercados en los que tengan poca o ninguna presencia.

AMPLIAR ❯

Programa Indartu 2019

Ayudas a empresas que realicen inversión productiva que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 20%

AMPLIAR ❯

Un hospital prueba a instalar asistentes de voz en las habitaciones

La principal misión de los Amazon Echo del Cedars-Sinai es la de ayudar a los pacientes a comunicarse con el personal médico, además de la de permitir que aquéllos utilicen Alexa para realizar tareas básicas (como cambiar los canales de televisión, o poner música), lo que a su vez también libera a las enfermeras y les permite disponer de más tiempo para atender asuntos estrictamente médicos.

AMPLIAR ❯

La ducha 2.0 y otros cinco cachivaches recién llegados del futuro

En Silicon Valley se diseñan los aparatos del futuro: móviles que se doblan, coches autónomos... y duchas también, aunque se inventaran en la antigua Grecia. La empresa Nebia busca revolucionar la higiene diaria con su Spa Shower 2.0, una ducha diseñada para gastar un 70% menos de agua sin renunciar a un chorro potente.

AMPLIAR ❯

El problema de las baterías de los coches eléctricos

El futuro de los coches eléctricos se juega en los próximos tres años y las baterías son el problema clave. ¿Están los fabricantes preparados para afrontar la demanda? ¿Tienen las marcas acceso a suficientes baterías? Repasamos las principales inversiones, qué dicen los números y cuáles son los planes de los distintos fabricantes de coches eléctricos de cara a los próximos años.

AMPLIAR ❯

Encuesta de Innovación 2017 por comarcas - Eustat

En 2017 Alto Deba se mantiene como la comarca líder en innovación en la C.A. de Euskadi. San Sebastián sobresale en las capitales, seguida de Vitoria-Gasteiz y de Bilbao, según datos del Eustat.

AMPLIAR ❯