Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Enpresa eta Proiektu Berritzaileak garatzeko laguntzak

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programa 2019

Enpresa Berritzaileak Sortzeko 2019ko Programa bi jarduera-arlo hauen bidez gauzatuko da:

  • 1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
  •  2. arloa: Enpresa berritzaile berriak.
HANDITZEKO ❯

Bizkaia Sortzailea Programa 2019

Lehendik dauden edo sortu berri diren Bizkaiko enpresa sortzaileek dituzten proiektu sortzaile berrien garapena bultzatzea, era horretara Bizkaian enpresa sortzaileen sektore indartsua finka dadin.

HANDITZEKO ❯

Ayudas a Nuevas Empresas y Proyectos Innovadores

Programa de Creación de Empresas Innovadoras 2019

Ayudas destinadas a fomentar y consolidar la creación de empresas innovadoras en Bizkaia que se llevará a cabo a través de dos áreas de actuación:

  •  Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores.
  •  Área 2: Nuevas empresas innovadoras.
AMPLIAR ❯

Programa Bizkaia Creativa 2019

Ayudas al el desarrollo de nuevos proyectos en empresas creativas de Bizkaia, existentes o de nueva creación, que permitan la consolidación de un potente sector de empresas creativas en Bizkaia.

AMPLIAR ❯