Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Diru laguntzak oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresak

Programa Gauzatu Industria 2019 ireki da, laguntza horiek, zehazki, oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzeko dira.

Ezinbestekoa dugu enpresa bideragarriei, are gehiago ETEei, finantzazioa erraztea, faktore bakarra ez bada ere, finantzazioa baldintza erabakiorra delako enpresa handitzeko ala ez handitzeko, eta lehiakorrago izateko egin beharrekoak egiteko, baita teknologia edo berrikuntzako oinarria duten proiektuei indarra emateko ere.

Laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko, laguntza jaso dezakeen inbertsiotzat joko da enpresaren aktiborako aktibo finkoak eskuratzea, eta honako kategoria hauetakoren batean dauden aktiboak izatea:

 • 203.– Jabetza industriala eta patenteak.
 • 206.– Aplikazio informatikoak.
 • 210.– Lurrak eta ondasun naturalak.
 • 211.– Eraikuntzak.
 • 212.– Instalazio teknikoak.
 • 213.– Makinak.
 • 214.– Tresneria.

Amaiera data: 2019ko ekainaren 11ean

Argibide gehiagorako

Ayudas a PYMEs de base tecnológica y/o innovadora

Se ha abierto la convocatoria del programa Gauzatu Industria 2019, se trata de ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadora.

Con este programa se pretende crear un instrumento que permita a las empresas crecer y poner en marcha actuaciones de mejora de su competitividad, así como dirigir esfuerzos hacia proyectos considerados de base tecnológica y/o innovadora.

Se considera inversión subvencionable, la adquisición de activos fijos que se incorporen al activo de la empresa y que se enmarquen dentro de las siguientes categorias:

 • 203.– Propiedad Industrial y Patentes.
 • 206.– Aplicaciones informáticas.
 • 210.– Terrenos y bienes naturales.
 • 211.– Construcciones.
 • 212.– Instalaciones técnicas.
 • 213.– Maquinaria.
 • 217.– Equipos para procesos de información.
 • 215.– Otras instalaciones.
 • 214.– Utillaje.

Fecha de finalización: 11 de junio de 2019

Más información