Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Zibersegurtasun industriala laguntza 2019

Programa honen xedea da bultzada bat ematea Zibersegurtasun Industrialari, batik bat enpresa industrialetako IT/OT inguruneetan (Information Technology/Operational Technology) zibererasoetatik babesteko sistemen konbergentzia eta integrazioa lantzen duten proiektuei.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak

 • Zibererasoetatik babesteko sistemen konbergentzia eta integrazioa IT/OT inguruneetarako (Information Technology/Operational Technology);
 • Produkzio lantegiko ekipo industrialetarako –beharrezkoak direnak ekipoen mantenimendurako, kontrolerako eta operazioetarako– urruneko OT sarbideen sekurizazioa, lan horiek gero eta sarriago egiten direlako urrunetik;
 • Informazio/datu industrialen sekurizazioa;
 • Produkzio lantegietako software industrialaren zibersegurtasuna ebaluatzea;
 • Enpresa industrialetako langileak zibersegurtasunaren inguruan kontzientziatzeko ekimenak;
 • Manufaktura industriak zibersegurtasun industrialaren arloan duen egoeraren diagnostikoa egitea eta ekintza plan bat prestatzea Zibersegurtasuna hobetzeko;
 • Zibersegurtasun industrialeko estandarretara egokitzea.
 • Eremuak eta konduktuak modelatzea Zibersegurtasun Industrialeko proiektuetan;
 • Perimetroko segurtasun gailuak eta beste gailu industrial batzuk (Switches, zundak, Appliances, firewall industrialak, PLCak, e.a.) monitorizatzea;
 • Manufakturako enpresa industrialen zibersegurtasun-maila esanguratsuki hobetzeko.

Argibide gehiagorako

Ayudas Ciberseguridad Industrial 2019

Ayudas destinadas a impulsar la Ciberseguridad Industrial, especialmente proyectos que aborden la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT (Information Technology / Operational Technology) en empresas industriales.

Actuaciones subvencionables:

 • Convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT;
 • Securización de los accesos remotos OT a los equipos industriales de la planta productiva;
 • Securización de la información/datos industriales;
 • Evaluación de la ciberseguridad del software industrial;
 • Iniciativas para la concienciación de la plantilla de la empresa industrial en el ámbito de ciberseguridad;
 • Diagnóstico de situación actual de la industria en materia de ciberseguridad industrial y elaboración de su plan de acción para la mejora de la Ciberseguridad;
 • Adaptación a estándares de Ciberseguridad industrial;
 • Modelado de zonas y conductos en los proyectos de Ciberseguridad Industrial;
 • Otros proyectos que incrementen de manera significativa el nivel de ciberseguridad de las empresas industriales;
 • Monitorización de dispositivos de seguridad perimetral y de otros dispositivos industriales (Switches, sondas, Appliances, firewalls industriales, PLCs, etc.).

Más información