Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Laguntza Programa: Zibersegurtasun Industriala, Telelanaren eta Digitalizazioa

2020ko Zibersegurtasun Industriala laguntza-programa

COVID-19 pandemiak eragindako egoeran, ekonomia garatzeko funtsezko elementutzat jotzen da zibersegurtasuna. Hain zuzen, telelanaren gorakada/beharra, kasu askotan gailu pertsonalak ezinbestean lanerako erabili beharra eta langileen artean informazio labaina trukatzea, besteak beste, zibersegurtasun-intzidente bat jasateko arriskua areagotzen duten faktoreak dira.

Programa honen xedea da bultzada bat ematea Zibersegurtasun Industrialari, batik bat enpresa industrialetako eta produktu-prozesu industrialarekin lotutako zerbitzu teknikoak, diseinu-zerbitzuak eta logistika-zerbitzuak ematen dituzten enpresetako IT/OT inguruneetan (Information Technology/Operational Technology) zibererasoetatik babesteko sistemen konbergentzia eta integrazioa lantzen duten proiektuei.

Bihartik aurrera, apirilaren 21etik aurrera, laguntzak eska daitezke.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO


INPLANTALARIAK: Telelanari buruz Aholkatzeko eta Ezartzeko Zerbitzua

Zerbitzu hori doakoa izango da, eta autonomoentzako eta enpresentzako aholkularitza-esperientzia handia duen teknologia-aholkulari talde batek emango du modu telematikoan. Horri esker, enpresan tresna teknologikoak modu eraginkorrean ezartzeko eta erabiltzeko moduari buruzko balio-ezagutza izango du, telelana bermeekin eta segurtasunarekin ezartzea lortzeko.

Zerbitzua, besteak beste, honako hauek eskaintzeko eta lortzeko diseinatu da:

  • Informazioa komunikatzea eta partekatzea,
  • lankidetzan aritzea,
  • agendak eta proiektuak kudeatzea,
  • urruneko ekipoak eskuratzea, lanak sekurizatzea.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO


Industria Digitala 2020

Programaren deialdia aurreratu da, 2.360.000 euroko zenbatekoarekin, eta industria-enpresetan eta industria-produktuari eta -prozesuari lotutako zerbitzu teknikoen, diseinuaren eta logistikaren enpresetan Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak (EIKT) sartzen laguntzeko, enpresaren lehiakortasuna hobetzeko helburuarekin.

Enpresetan EIKT desberdinak ezartzeko %50, %35 eta %25eko diru-laguntzak bideratuko dira, enpresaren tamainaren arabera.

Telelana diruz laguntzeko aukera ezarri da, aholkularitza-gastuak, ingeniaritza-gastuak eta hardwarea eta softwarea eskuratzeko gastuak lagunduz.

Aurkezteko epea 2020ko irailaren 25ean amaituko da.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

Programa de Ayudas: Ciberseguridad Industrial, Teletrabajo y Digitalización

Programa de Ayudas Ciberseguridad Industrial 2020

Ante la situación actual generada por la pandemia del COVID-19, la ciberseguridad está considerada como un elemento clave para el desarrollo de la economía. El auge/necesidad del teletrabajo, la inevitable utilización de dispositivos personales para el trabajo en muchos casos o el intercambio de información sensible entre empleados, propician un mayor riesgo a vernos afectados por un incidente de ciberseguridad.

El objeto de este programa es impulsar la ciberseguridad industrial, especialmente proyectos que aborden la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT (Information Technology/Operational Technology) en empresas industriales y empresas de servicios técnicos, de diseño y de logística, ligados al producto-proceso industrial.

Desde mañana martes 21 de abril se pueden solicitar las ayudas.

MÁS INFORMACIÓN


INPLANTALARIAK: Servicio de Asesoramiento e Implantación de Teletrabajo

Este servicio, que es gratuito, se presta de forma telemática por un equipo de asesores tecnológicos con amplia experiencia en asesoramiento a autónomos y empresas, lo cual le confiere un conocimiento de valor sobre cómo implantar y utilizar eficientemente las herramientas tecnológicas en la pequeña empresa para lograr implantar el teletrabajo con garantías y seguridad.

El servicio se ha diseñado para ofrecer y lograr. entre otras cosas:

  • comunicarse y compartir información,
  • realizar trabajo colaborativo,
  • gestionar agendas y proyectos,
  • acceder a equipos en remoto,
  • securizar los trabajos.

MÁS INFORMACIÓN


Industria Digitala 2020

Ayudas para apoyar la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las empresas industriales y empresas de servicios técnicos, de diseño y de logística, ligados al producto-proceso industrial, con el objeto de mejorar la competitividad de la empresa.

Subvenciona con un 50%-35%-25% (en función del tamaño de la empresa) la implantación de diferentes TEICs en las empresas.

Se ha incluido el Teletrabajo como concepto subvencionable, apoyando los gastos de consultoría, ingeniería, y adquisición de hardware y software.

El plazo de presentación finalizará el 25 de septiembre de 2020.

MÁS INFORMACIÓN