Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Industriarako Laguntza-Programak

Industria 4.0rantz lehen urratsak emateko laguntza-programak aurkezten dizkizuegu:

Txekeo teknologiko 2020 programa: Konponbidea eman nahi zaio arazo jakin bati, produktu edo produkzio-prozesu jakin bati, edo, gutxienez, horren konponbidea planifikatu, berrikuntza-proiektu edo 4.0 Industriarantz ibilbide bat bitartez.

Amaiera data: 2020ko irailaren 30an

Renove Industria 4.0 Programa: Diruz lagunduko da manufaktura-enpresa industrialetan Industria 4.0ren proiektuak inplementatzeko makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erostea, eta harekin lotutako aholkularitza zerbitzuak.

Amaiera data: 2020ko urriaren 22an

Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio programa: Plan pilotu hori exekutatzeko laguntza batzuk ezarriko dira eta, horien bidez, enpresa onuradunek laguntza teknikoa jaso ahal izango dute (BDIHko edo hautatutako nazioarteko DIHko eragileek eskainiko dute laguntza hori), honako 4.0 teknologia hauek xurgatzeko gaitasuna areagotuko duen ekintza-plan bat egiteko:

  • robotika malgua eta kolaboratzailea,
  • fabrikazio aditiboa,
  • material aurreratuak,
  • zibersegurtasuna eta zuzenketa digitala.

Edo, bestela, aipatutako azpiegitura horietan teknologia horien kontzeptu-proba bat egiteko plana prestatuko dute

Amaiera data: 2020ko urriaren 22an

Renove Maquinaria Programa: Oinarri hauen helburua da industria-enpresek industriako makineria berria erosteko laguntzak ematea, horrela produkzio-ekipamenduek modernizazio-maila handia izan dezaten.

Amaiera data: 2020ko urriaren 22an

Industria Konektatua 4.0 Proiektua: Programa honen helburua da sektoreko balio erantsi industriala handitzea eta enplegu kualifikatua ugaritzea, horretarako beraizik bultzatuz Espainiako industria indartzera eta esportazioak bultzatzera bideratutako palanken eta konponbide digital diferentzialen eskaintza lokala

Programas de Ayudas a la Industria

Os presentamos los distintos programas de ayudas para dar los primeros pasos hacia la Industria 4.0.

Programa Chequeos Tecnológicos: Se trata de dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo, o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación, o proponiendo los primeros pasos hacia la Industria 4.0.

Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2020

Programa Renove Industria 4.0: ayudas para la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) para la implementación de proyectos de Industria 4.0 en empresas industriales manufactureras y los servicios de consultoría asociados.

Fecha de finalización: 22 de octubre de 2020

Programa de Ayudas Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio: estas ayudas permitirán a las empresas acceder a un acompañamiento técnico, proporcionado por los agentes del Basque Digital Innovation Hub (BDIH) o del Digital Innovation Hubs (DIH) internacional elegido, para la elaboración de un plan de acción que permita incrementar la capacidad de absorción de estas de las siguientes tecnologías 4.0:

  • robótica flexible y colaborativa,
  • fabricación aditiva,
  • materiales avanzados,
  • ciberseguridad
  • rectificado digital,

O para la ejecución en su caso, de una prueba de concepto de dichas tecnologías.

Fecha de finalización: 22 de octubre de 2020

Programa Renove Maquinaria: Ayudas a la adquisición de maquinaria industrial nueva en empresas industriales, para alcanzar un alto grado de modernización de los equipamientos productivos.

Fecha de finalización: 22 de octubre de 2020


Proyecto Industria Conectada 4.0: El objetivo de este programa es incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector favoreciendo el desarrollo de una oferta local de palancas y soluciones digitales diferenciales que potencie la industria e impulse sus exportaciones.