Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Industria Digitala eta Enpresa Berritzaileak Sortzeko diru laguntza

Enpresa berritzaileak sortzeko programaren bigarren laguntza-deialdia 2019

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren helburua Bizkaiko enpresen sarera dibertsifikazioari eta teknologia berriei lotutako jarduerak ekartzen dituzten enpresa-proiektu berri eta berritzaileak abiarazten laguntzea da. Baina proiektu hauek balio erantsi handia eta hazteko ahalmena izan behar dute.

HANDITZEKO ❯

Industria Digitala laguntza programa

Elektronika, Informazio eta Komunikazio Teknologiak (EIKT) txertatzen laguntzea industri arloko enpresetan edo horiekin lotutako zerbitzu teknikoetako enpresetan (produktu-prozesuarekin lotuak), eta lehiakortasuna hobetzeko xedez produktu industrialak diseinatzen eta muntatzen dituztenetan.

HANDITZEKO ❯

Industrialdeetarako Renove Plana – Urbanizazioa 2019 laguntza programa

Programa honen helburua da laguntza ematea Industrialdeetan, Enpresa Parkeetan eta Jarduera Ekonomikoko Guneetan kokatutako urbanizazio-gune publiko eta pribatuak berrurbanizatu, zaharberritu, birgaitu eta hobetzeko proiektuak eta ekintzak gauzatzeko.

HANDITZEKO ❯

Ayudas para la Creación de Nuevas Empresas y Digitalización de la Industria

Programa de creación de empresas innovadoras 2019 -2ª convocatoria

Ayudas para facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Industria Digitala 2019

Ayudas a la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las empresas industriales o de servicios técnicos (ligados al producto-proceso) conexos a las anteriores, así como las empresas que realicen tareas de diseño y montaje de productos industriales con el objeto de mejorar la competitividad de la empresa.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Plan Renove en Polígonos Industriales – Urbanización 2019

Ayudas para apoyar la ejecución de proyectos y actuaciones de Reurbanización, Regeneración, Rehabilitación y Mejora de Polígonos Industriales, Parques Empresariales y Áreas destinadas a actividad económica.

AMPLIAR ❯