Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Azterketa Teknologikoak Egiteko Laguntzak

Txekeo teknologiko 2020 programa

Programa honetan aurreikusten diren laguntzen bitartez, enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten sustatu nahi da, kanpoko agente teknologiko baten laguntzarekin.

Konponbidea eman nahi zaio arazo jakin bati, produktu edo produkzio-prozesu jakin bati, edo, gutxienez, horren konponbidea planifikatu, berrikuntza-proiektu edo 4.0 Industriarantz ibilbide bat bitartez.

HANDITZEKO ❯

Innobideak-Kudeabide 2020 programa

Foru Dekretu honetan araututako diru-laguntzen helburua da Kudeaketa Aurreratuko Ereduarekin bat egiten duten kudeaketa hobetzeko proiektuak laguntzea, Bizkaiko enpresen lehiakortasuna hobetzeko.

HANDITZEKO ❯

Bizkaia Aurrera mikro kredituak

Micro kredituak merkataritza, ekoizpen eta antolakuntza arloekin erlazionatutako gastuak ordaintzeko, baina ez zorrak berriro finantzatzea, ezta pasiboa berregituratzea ere.

HANDITZEKO ❯

2020ko Zabaldu Laguntza Programa

Zabaldu programaren xedea da gutxi nazioartekotuta dauden enpresei atzerrian duten presentzia areagotzen laguntzea eta beren garapen iraunkorra sustatzea nazioartekotze-prozesuan zehar.

HANDITZEKO ❯

2020ko Sakondu Laguntza Programa

Sakondu programaren xedea da laguntza ematea oso nazioartekotuta dauden enpresei, presentzia eskasa duten edo presentziarik ez duten merkatuetan sartu daitezen.

HANDITZEKO ❯

ICO ildoa: COVID-19ak kolpatutako ETE eta autonomoentzako berme-ildoaren 5. tartea

Kredituaren Erakunde Ofizialak (ICO) berme-ildo honetako bosgarren tartea abiaraziko du, eta laguntza horien onuradun izango dira COVID-19aren ondorio ekonomikoek kolpatutako enpresa txiki eta ertainak nahiz autonomoak.

Hauek dira ICO berme-ildoaren bosgarren tarteko laguntzak:

  • enpresa eta autonomoentzako maileguak
  • turismoaren sektoreko eta turismoarekin lotutako jarduerak gauzatzen dituzten ETE eta autonomoentzako maileguak
  • eta enpresa nahiz autonomoentzako finantzaketa, erabilpen profesionalerako errepideko ibilgailu motordunak erosteko
HANDITZEKO ❯

Ayudas para la realización de Chequeos Tecnológicos

Programa Chequeos tecnológicos 2020

El objetivo de este programa es fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de un agente tecnológico externo.

Se trata de dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo, o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación, o proponiendo los primeros pasos hacia la Industria 4.0.

AMPLIAR ❯

Programa Innobideak-Kudeabide 2020

Ayudas para apoyar proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada que mejore la competitividad de las empresas de Bizkaia.

AMPLIAR ❯

Microcréditos Bizkaia Aurrera

Microcréditos destinados a sufragar gastos relacionados con la reactivación comercial, productiva y organizativa, pero no refinanciar deuda ni reestructurar pasivo.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Zabaldu 2020

El programa de ayudas Zabaldu tiene por objeto ayudar a las empresas poco internacionalizadas a aumentar su presencia en el extranjero y promover el desarrollo sostenible a lo largo del proceso de internacionalización.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Sakondu 2020

Ayudas a las empresas altamente internacionalizadas a penetrar en mercados en los que tengan poca o ninguna presencia.

AMPLIAR ❯

Línea ICO: 5º tramo de la línea de avales para PYMEs y Autónomos afectados por el COVID-19

El Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el quinto tramo de la línea de avales y cuyos beneficiarios serán las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

El quinto tramo de la línea de avales de ICO son:

  • préstamos concedidos a empresas y autónomos
  • préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas,
  • y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional
AMPLIAR ❯