Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Laguntzak: 2020ko Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Plana

2020ko Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Plana - Epea Luzatuta

Dekretuan ezartzen da proiektuko 100.000 euroko dirulaguntza emango dela gehienez, eta 6.000 euro gutxienez. Konpainiaren edozein arlotan egiten diren berrikuntza teknologikoko eta ez-teknologikoko proiektuen bidez, enpresen lehiakortasuna hobetzeko egiten diren jarduketetarako dira dirulaguntzak.

Eskabideak aurkezteko epea ekainaren 8etara arte luzatu da.

HANDITZEKO ❯

Bind 4.0 - 2020

Zabalik dago startupekin lan egin nahi duten trakzio-enpresa berrientzako deialdia. Aukera paregabea da konpainiek eskura izan ditzaten munduko talenturik onena eta proiektu berritzaileenak, fabrikazio aurreratuaren, energiaren, osasunaren eta elikaduraren sektoreei azken teknologiak aplikatzen dizkietenak.

HANDITZEKO ❯

Hainbat zientzialarik “ezereztik” sortu dute elektrizitatea

Sortzaileek “Nature” aldizkarian adierazi dutenez, teknologia hori erabili ahal izango da gailu elektroniko eramangarriak egiteko -hala nola, osasungintzarako monitoreak, ordulari adimendunak edota sakelako telefonoak- eta aldian behin kargatu beharrik ez izateko. Era berean, ondorio esanguratsuak izan ditzake klima aldaketaren aurkako borrokan eta energia berriztagarrien etorkizunean.

HANDITZEKO ❯

Robotez janztea: bederatzi arropa, zure armairua teknologiaz beteko dutenak

Wearable direlakoak eta kuantifikagailuak etengabe eta forma desberdinetan ari dira ugaritzen. Lagungarri dira kirol errendimendua neurtzeko, keinu bidez musika erreproduzitzeko, gorputz-jarrerak zuzentzeko… Industria teknologikoak eta oihalaren industriak gero eta lotura estuagoak dauzkate. Hona hemen dagoeneko merkatuan dauden hainbat arropa.

HANDITZEKO ❯

Nola egingo dugu lan adimen artifizialaren aro berrian?

Informazioa kudeatzeko gaitasun digitalak garatzea da modu onena makinak ondo ulertzeko eta lehiakorrago izaten lagunduko diguten aliatu eraginkor bihurtzeko.

HANDITZEKO ❯

NBEren txosten baten arabera, euskal enpresen % 92k txertatu dituzte teknologia digitalak

Zibersegurtasun, sare sozial eta lainoko konputazioaren arloetako teknologiak izan dira euskal enpresek azken hiru urteotan gehien txertatu dituzten teknologia digitalak. UNIDO-Garapen Industrialerako Nazio Batuen Erakundeak “Euskal industriaren eraldaketa digitala eta bere posizioa balio-kate globaletan” izeneko txostenean dio inkestatutako enpresen % 92k gutxienez teknologia digital bat txertatu duela. Gainera, enpresen %80k bi teknologia digital darabiltzate eta %70ek hiru.

HANDITZEKO ❯

Ayudas: Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2020

Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2020 - Ampliación de plazos

El decreto, que contempla una subvención máxima de 100.000 euros por proyecto y una ayuda mínima de 6.000 euros, para aquellas actuaciones orientadas a mejorar la competitividad empresarial mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la compañía.

El plazo de presentación de solicitudes se ha ampliado hasta el 8 de junio.

AMPLIAR ❯

Bind 4.0 - 2020

Convocatoria abierta a nuevas empresas tractoras interesadas en trabajar con startups. Se trata de una oportunidad única para que las compañías puedan acceder al mejor talento mundial y a los proyectos más innovadores, que aplican las últimas tecnologías al sector de la fabricación avanzada, la energía, la salud y la alimentación.

AMPLIAR ❯

Científicos logran generar electricidad a partir de la “nada”

La nueva tecnología, dicen sus creadores en la revista"Nature" podría utilizarse para el desarrollo de dispositivos electrónicos portátiles como monitores de salud, relojes inteligentes e incluso teléfonos móviles eso no debe cargarse periódicamente. Al mismo tiempo, podría tener implicaciones significativas en la lucha contra el cambio climático y el futuro de las energías renovables.

AMPLIAR ❯

Vestir de robot: nueve prendas para llenar tu armario de tecnología

Los ‘wearables’ y cuantificadores no dejan de florecer en múltiples formas. Ayudan a medir el rendimiento deportivo, reproducir música con gestos, corregir posturas... La industria tecnológica y la textil cada vez están más acopladas. Estas son algunas de las prendas que ya puedes encontrar en el mercado.

AMPLIAR ❯

Así trabajaremos en la nueva era de la inteligencia artificial

Desarrollar competencias digitales que permitan gestionar la información es la mejor opción para llegar a un entendimiento con las máquinas y convertirlas en aliadas eficaces para ser más productivos.

AMPLIAR ❯

El 92% de empresas vascas incorpora tecnologías digitales, según un informe de la ONU

En los últimos tres años las tecnologías digitales más comúnmente adoptadas por las empresas vascas han sido ciberseguridad, redes sociales y computación en la nube. El estudio de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, UNIDO, denominado “La transformación digital de la industria vasca y su posición en las cadenas de valor globales”, concluye que un 92% de empresas encuestadas han incorporado al menos una de las tecnologías digitales. Además, el 80% de ellas incorporan dos y un 70% de ellas incorporan tres de estas tecnologías digitales.

AMPLIAR ❯