Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


barrixe boletina

Diru laguntzak

Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Plana

Helburuak Laguntzen programa honen asmoa Bizkaiko enpresen berrikuntzako, teknologikoki aurreratuak diren ekoizpen-inbertsioak egiteko eta lehiakortasuneko gaitasuna areagotzea da, modu iraunkorrean eta ingurunean integratuta.

Epea: 2018ko apirilaren 9etatik 27etara

Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari Laguntza Integrala emateko 3i Programa

Erakundearen edozein eremutan (ekoizpen-prozesua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa…) berrikuntza teknologikoko zein ez-teknologikoko proiektuen bidez erakunde eskatzailearen lehiatzeko gaitasuna hobetzera bideratutako jarduketa argi eta garbi estrategikoak, hari loturiko inbertsioak eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak diren eta eragin handia duten nazioartekotzerako jarduketak diru-laguntza jaso dezaketen egitatetzat jotzen dira.

Epea: 2018ko otsailaren 5etatik 23tara


Gaurkotasun albisteak

2017ko asmakizun onenak eta asmakizun horiek babesteko patenteak

TIME aldizkariak atal bat eskaintzen die urtero aurreko urteko 25 asmakizun onenei eta asmakizun horiek babesteko patenteak: betaurreko edo lente elektroniko, 3D inprimaketa bidez fabrikatutako zola...

Multiatazei gerra deklaratu dien lan egiteko modu berria

"Agile” metodologiek gero eta jarraitzaile gehiago dituzte enpresa munduan, baina metodologia horiek abian jartzeko beharrezkoa da jarrera aldatzea eta konpainiaren maila guztiak barne hartuko dituen plangintza garatzea. Erosotasun-eremu bat definitu ondoren, zaila izaten da hortik ateratzea.

Zer da berrikuntza ikusezina?

Egia da, asmakizun moderno gehienak azalaren azpian daudela, erabiltzaileak ez ikusteko moduan. Berrikuntzak ia oharkabean bat egiten du gurekin eta inbrikatu egiten da gure munduarekin elkarreragiteko moduan.

Berrikuntza Inkesta 2016 - Eustat

Euskal AEko berrikuntza teknologiko jardueretarako gastua %3,3 gehitu 2016an, lau urtez jaitsi ondoren .Finantzazio publikoa jasotzen duten enpresa berritzaileen %78k, Euskal AEko enpresen %16,4, berritzaile 2016an enpresa berritzaileak (berrikuntza teknologikoa edo ez-teknologikoa), %16,4, 2015ean baino ehuneko 5 hamarren gutxiago. 10 langile eta gehiagokoen %34,0 berritzaile, 2015ean baino ehuneko 0,6 puntu gutxiago.


Egutegia

FOOD: I+G+B elikaduraren sektorerako

Eibar, 2018 urtarrilaren 25a

#Bilbostack2018

Bilbao, 2018ko urtarrilaren 27a

Intergune+ 2018

Barakaldo, 2018ko otsailaren 19etatik 20etara

boletín barrixe

Ayudas y subvenciones

Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada

Ayudas a la competitividad de la entidad solicitante mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…) e inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto.

Plazo de presentación: del 9 al 27 de abril de 2018

Programa 3i de Apoyo Integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión

Ayudas a actuaciones estratégicas de la empresa, que estén orientadas a mejorar la competitividad de la entidad solicitante mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…), las inversiones asociadas y actuaciones orientadas a la internacionalización, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto.


Actualidad

Las mejores invenciones de 2017 y sus patentes

La revista TIME dedica todos los años una sección a las 25 mejores invenciones del año anterior incluyendo las patentes que las protegen. Gafas electrónicas, plantillas en 3D...

La nueva forma de trabajo que declara la guerra a la multitarea

Las metodologías 'agile' ganan cada vez más adeptos en el entorno empresarial, pero su puesta en marcha requiere de un cambio de actitud y planificación en todos los niveles de la compañía.Una vez definida una zona de confort, resulta complicado abandonarla.

¿Qué es la innovación invisible?

Es cierto que gran parte de la invención moderna se encuentra debajo de la superficie, raramente se vislumbra por el usuario mientras la innovación se fusiona sutilmente en el tejido de lo que somos y se imbrica en el modo en que interactuamos con nuestro mundo.

Encuesta de Innovación 2016 del Eustat

El gasto en actividades para la innovación tecnológica aumenta un 3,3% en 2016 en la C.A. de Euskadi, tras cuatro años de descensos. Y El porcentaje de empresas de la C.A. de Euskadi con innovación en 2016 fue del 16,4%, 5 décimas porcentuales menos que en 2015.


Agenda

FOOD: I+D+i para el Sector Alimentación

Eibar, 25 de enero de 2018

#Bilbostakc 2018

Bilbao, 27 de enero de 2018


Intergune+ 2018

Barakaldo, 19 y  20 de febrero de 2018