Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Enpresa automatizatzeko giltzarriak

4.0 industrian bertan enpresa automatizatzeko giltzarriak

Eraginkortasuna, errendimendua eta errentagarritasuna: aurrerakuntza teknologikoek helburu horiek lortzen laguntzen digute, arlo pertsonalean nahiz profesionalean. Automatizazioaren ondorioz desagertuko ote dira industriako langileak? Adituek azaltzen duten bezain fidagarriak ote dira irtenbide horiek?Neurririk gabeko emankortasunak albo batera utziko ote du prozesuetako sormena? Horra hor teknologien eta automatizazioko produktuen inguruko beldurra dela eta urteetansortu diren zenbait zalantza, nahiz eta 4.0 industriaren abantailek beldur hori apurka-apurka geldiarazi duten.

HANDITZEKO ❯

MITek hidrogeno merkea ekoiztea lortu du eguzkiaren berotasunaren bidez

Hidrogenoaunibertsoko elementu arin eta ugariena denez, krisi klimatikorako ustezko irtenbideetakoa izan da beti. Orain arteko erronka hidrogenoa modu garbi eta merkean lortzea izan da, baina MITeko zientzialarien talde batek proposamen itxaropentsua dauka: eguzkiaren berotasunaren bidez hidrogeno berde eta merkea ekoizteko gai den sistema.

HANDITZEKO ❯

Innobasqueren 2023ko Berrikuntza Txostena

Euskadikberrikuntzan zeukan errendimendua hobetu du Europako Batzordeko Berrikuntzako Adierazleen Eskualdeko Taulan, Innobasquek Berrikuntzari buruzegiten duen txostenean adierazten den bezala.Agirian, eskuragarri dauden azken datu estatistikoak aztertzen dira, 2021ekoak, alegia. Ekitaldi horretan, I+Gko euskal inbertsioa 1.647 milioi eurokoa izan zenez, hazkuntza %10,5ekoa izan zen 2020koaren aldean.

HANDITZEKO ❯

Programa de Ayudas Banda Ancha Ultrarrápida para Empresas - 2023

Programa honen helburua da banda zabal ultralasterreko sareak, kokaleku dituzten industrialde edo eremu geografikoetan komunikazio elektronikoen operadoreen telekomunikazio-azpiegiturak falta direlako, zerbitzu horiek kontratatzeko aukerarik ez duten Euskadiko enpresetara helaraztea.

HANDITZEKO ❯

Claves para automatizar la empresa

Claves para automatizar la empresa dentro de la Industria 4.0

Eficiencia, rendimiento y rentabilidad: los avances tecnológicos ayudan a alcanzar estos objetivos no solo en lo personal, sino en lo profesional. ¿Significa la automatización el fin de los operarios industriales? ¿Estas soluciones son tan fiables como definen los expertos? ¿La productividad sin medida condenará la creatividad de los procesos? Estas son algunas de las dudas que durante años se plantean ante el temor a las tecnologías y productos de automatización, y que las ventajas de la Industria 4.0 han ido frenando.

AMPLIAR ❯

El MIT logra producir hidrógeno barato con el calor del sol

El hidrógeno es el elemento más ligero y abundante del universo, por lo que siempre ha estado en las quinielas de las posibles soluciones a la crisis climática. El desafío hasta ahora ha sido obtener hidrógeno de forma limpia y asequible, pero un equipo de científicos del MIT tiene una propuesta prometedora: un sistema capaz de producir hidrógeno verde y barato con el calor del sol.

AMPLIAR ❯

Informe Innobasque de Innovación 2023

Euskadi ha mejorado su rendimiento en innovación en el Cuadro Regional de Indicadores de Innovación de la Comisión Europea, según se recoge en el informe sobre Innovación que realiza Innobasque. El documento analiza los últimos datos estadísticos disponibles, de 2021, ejercicio en el que la inversión vasca en I+D fue de 1.647 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 10,5% con respecto a 2020.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Banda Ancha Ultrarrápida para Empresas - 2023

Ayudas para extender las redes de banda ancha ultrarrápida a aquellas empresas de Euskadi que no disponen de la posibilidad de contratar este tipo de servicio, por la inexistencia de infraestructuras de telecomunicaciones de los operadores de comunicaciones electrónicas en los polígonos o zonas geográficas donde se ubican.

AMPLIAR ❯