Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Comercio Exterior de Productos Tecnológicos-2017

barrixek – Bizkaiko Berrikuntzaren Behatokiak Eustatekin batera egiten duen Bizkaiko Kanpo Merkataritza, produktuen maila teknologikoaren arabera txostenak hauxe dio:

2017an Bizkaiak maila teknologiko altuko produktuen 314,7 milioi euroko esportazioak egin zituela, beraz, horrek esan nahi du %38ko hazkundea erregistratu dela 2016arekin alderatuta.

Horrelako produktuen esportazioen %26,3k eta inportazioen %13,3k Erresuma Batuan dute jomuga eta jatorria, herrialde horixe delarik gure bezero garrantzitsuena eta bigarren hornitzailea Japoniaren atzetik.

Badira etorkizunari begira ziurgabetasuna sortzen duten bi elementu: bata, Brexit-a eta bestea, gerta litekeela AEBen politika protekzionista batzuk egia bihurtzea.

Maila teknologiko altuko produktuen Bizkaiko esportazioak euskal esportazio guztien %48,6 izan ziren 2017an (2016an %39,4), eta inportazioak, berriz, %53,3 (2016an %43,2).

IKUSI TXOSTENA

Comercio Exterior de Productos Tecnológicos-2017

Los datos del “Informe sobre Comercio Exterior según el nivel tecnológico de los productos”, que realiza barrixe - Observatorio de la Innovación de Bizkaia, elaborado en base a datos del Eustat, indican que:

Bizkaia exportó en 2017 por valor de 314,7 millones de euros de productos calificados como de nivel tecnológico alto, con un crecimiento del 38% sobre 2016.

Un 26,3% de las exportaciones y un 13,3% de las importaciones de estos productos tienen su destino y origen en el Reino Unido, que es nuestro principal cliente y segundo proveedor por detrás de Japón.

Una circunstancia que continúa generando incertidumbre de cara al futuro por la puesta en marcha del Brexit y si algunas políticas proteccionistas de EE.UU. se hacen realidad.

Las exportaciones de Bizkaia de productos de alto nivel tecnológico suponen un 48,6% de las vascas (39,4% en 2016) y las importaciones un 53,3% (43,2% en 2016).

VER INFORME