Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Eskualde Mailako Berrikuntzako Adierazleen Koadroa 2019

Eskualde Mailako Berrikuntzako Adierazleen Koadroa 2019

Ikerketa honek dio EAE (ES21) berritzaile ertain + taldean sailkaturik dagoela eta berrikuntzaren errendimendua %8,8 hazi dela. EBko eskualde berritzaileena Finlandiako Helsinki-Uusimaa da, eta haren atzetik datoz Suediako Stockholm eta Danimarkako Hovedstaden. Ikerketak iraun duen bederatzi urteko epealdian, 159 eskualdetako emaitzak hobetu egin dira lehenengo eta azken urtean. 159 eskualdek berrikuntza gehiago egin dituzte ikerketak iraun duen bederatzi urte horietan. 2019ko eskualde mailako berrikuntzaren adierazleen koadroaren arabera, eskualdeetako emaitzak bateratu egin dira, hau da, eskualdeen arteko desberdintasunak gero eta txikiagoak dira.

HANDITZEKO ❯

Emaitek Plus 2019

Agindu haren bidez, Emaitek Plus laguntza-programa arautzen da, zeinaren bidez laguntzen baitira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko Ikerketa Kooperatiboko Ikerketa Zentroen eta Foku Anitzeko Teknologia Zentroen jarduera ez-ekonomikoa. Hartarako finantzaketa esleituko zaie, betiere daukaten jarduera globalaren emaitzak aztertu eta ebaluatu ostean.

HANDITZEKO ❯

Ahaztu ospitalea errealitate areagotuaren bidez

Luisi (izen asmatua) sakelako telefono bat utzi zioten Asturiasko Ospitale Unibertsitario Zentraleko (HUCA) Onkologia Pediatrikoko unitatean bost hilabete zeramatzanean. Sekulako jostailua zen gaixoalditik suspertzeko iraupen luzeko egonaldi bat behar zuen zortzi urteko haur batentzat. Pantailari begiratzean, bere gelan inoiz ikusi gabeko baloi bat ikusi zuen eta ostikoz jotzen saiatu zen, baina aireari jo zion, baloia EntamAR aplikazioan zegoelako. Aplikazio horrek errealitate areagotuan oinarritutako esperientziak sortzen ditu.

HANDITZEKO ❯

Aireko CO2 xurgatzen eta alga jangarriak sortzen dituzten eguzki-xafla biologikoak

Zientzialariak “Biosolar Leaf edo Eguzki-hosto biologikoa” probatzen ari dira Londresen. Eguzki-hosto horrek karbonoaz elikatzen diren organismoak erabiltzen ditu airea garbitzeko –eta zuhaitzek baino hobeto garbitzen dute-, eta proteina-iturri paregabea da gainera.

HANDITZEKO ❯

Bastoi adimendun bat Parkinson gaitza dutenentzat

Irailean irtengo da merkatura Asturiasko konpainia batek garatu duen gailua, adimen artifizialez eta sentsore bisual eta haptikoz hornitua. Pauto gailuaren helburua da Parkinson gaitza duten pazienteen premia zehatz bati erantzutea, paziente horiek “ibileraren blokeoak” izaten dituztelako (FOG, ingelesezko freezing of gait hitzen siglak). Nahiz eta existitzen diren pazientea desblokeatzen duten laser bastoiak, elkarteko kideek beste arazo baten berri eman zieten i4Life ekimeneko ingeniariei: laserra ez da ondo ikusten kanpoaldean eta, horregatik, bastoi horiek barruan bakarrik erabil daitezke. Orduan hasi ziren konponbide hau garatzen, gabezia horiek gainditzeko.

HANDITZEKO ❯

Energia eta ur garbia aldi berean ekoizten dituen dispositibo berri bat

Ingeniari talde batek sistema berri bat diseinatu du, gai dena eguzki-energia erabiliz argindarra eta ur garbia aldi berean produzitzeko. Teknologia berri hori baliagarri izan liteke eremu idor eta erdi-idorretako energia eta ur garbi eskasia modu sostengarrian arintzeko. Dispositiboak eguzki-xaflaren hondar-beroa birziklatzen du arazketa-sisteman erabiltzeko.

HANDITZEKO ❯

Cuadro de Indicadores de la Innovación Regional 2019

Cuadro de Indicadores de la Innovación Regional 2019

Según este estudio el País Vasco (ES21) está clasificado como innovador moderado +; el rendimiento de la innovación ha aumentado un 8,8% La región más innovadora en la UE es Helsinki-Uusimaa en Finlandia, seguida de Estocolmo en Suecia y Hovedstaden en Dinamarca. Entre el último y el primer año del período de observación de nueve años han mejorado los resultados de 159 regiones. Para 159 regiones, el desempeño ha aumentado en el período de observación de nueve años. El Cuadro de indicadores de la innovación regional de este año pone de relieve una sólida convergencia de los resultados regionales: las diferencias entre las regiones se reducen cada vez más.

AMPLIAR ❯

Emaitek Plus 2019

Emaitek Plus es un programa de apoyo a la actividad no económica de los Centros Tecnológicos Multifocalizados y a los Centros de Investigación Cooperativa CICs, de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, asignándoles financiación a través de la evaluación y el análisis de los resultados de su actividad a nivel global.

AMPLIAR ❯

Olvidar el hospital gracias a la realidad aumentada

Cuando llevaba cinco meses en la unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a Luis —nombre ficticio— le prestaron un móvil. Todo un juguete para un niño de ocho años cuya recuperación necesitaba una estancia de larga duración. Al mirar por la pantalla, descubrió una pelota que nunca había visto en su habitación e intentó chutarla, pero pateó el aire. El balón estaba integrado en EntamAR, una aplicación que crea experiencias basadas en realidad aumentada.

AMPLIAR ❯

Paneles biosolares, absorben el CO2 del aire y cultivan algas comestibles

En Londres, los científicos están probando la “Hoja BioSolar”, que utiliza organismos hambrientos de carbono para ayudar a limpiar el aire mejor que los árboles, a la vez que proporcionan una excelente fuente de proteínas.

AMPLIAR ❯

Un bastón inteligente para los pacientes de Párkinson

En septiembre sale al mercado este dispositivo desarrollado con inteligencia artificial y sensores visuales y hápticos por esta firma asturiana. Pauto surge de una necesidad concreta que tienen los pacientes de Párkinson al sufrir los llamados ‘bloqueos de la marcha’ (FOG por las siglas de freezing of gait). Aunque es cierto que ya existen bastones láser para desbloquear al paciente, el problema que identificaron desde esta asociación a los ingenieros de i4Life es la poca visibilidad del láser en el exterior por lo que solo pueden usarse en interiores. Así se inició el desarrollo de esta solución para suplir estas carencias.

AMPLIAR ❯

Un nuevo dispositivo produce energía y agua limpia a la vez

Un equipo de ingenieros ha diseñado un sistema capaz de generar electricidad y agua limpia simultáneamente mediante la luz solar. La nueva tecnología podría mitigar la escasez de energía y agua limpia en las regiones áridas y semiáridas de forma sostenible. El dispositivo recicla el calor residual del panel solar y lo utiliza en el sistema de purificación.

AMPLIAR ❯