Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


AA erabiltzen duten biki digitalak, Digital Twins, hornikuntza-kateko akatsei aurrea hartzeko

AA erabiltzen duten biki digitalak, Digital twins, hornikuntza-kateko akatsei aurrea hartzeko

Pandemiak larriagotu baino ez ditu egin nazioarteko merkataritzan lehenagotik zeuden hornikuntza-arazoak.Ikusirik ezinezkoa dela arazo horiek konpontzea, enpresa asko hasi dira adimen artifizialez elikatutako biki digitalak erabiltzen, teknologia hori gai baita ustekabeak aurreikusi eta irtenbide egokienak diseinatzeko.

HANDITZEKO ❯

Nola aplikatu adimen artifiziala merkataritza-guneetan

Gizakiaren gaitasunak dituzten makinak sortzeko pentsatutako algoritmoen konbinazioa.Horixe da adimen artifiziala (AA).Duela urte batzuk arte, teknologia horrek urrunekoa eta misteriotsua zirudien, ia fikziozkoa.Baina, errealitatea fikzioa gainditzen ari ote da?Adimen artifiziala presente dago gure eguneroko bizitzan duela hainbat urtetatik, eta gero eta sektore gehiago ari dira teknologia horren alderdi desberdinak txertatzen euren jardueran.

HANDITZEKO ❯

Metabertsoa,SmartCity-ak diseinatzeko tresna

Metabertsoak ingurune batzuk dira, non gizakiek elkarreragin sozial eta ekonomikoak izan baititzakete ikono bezala, ziberespazio bateko euskarri logiko baten bidez. Hau da, mundu errealaren metafora handitu moduko bat dira, baina ez dute muga fisiko edo ekonomikorik. Ziurgabetasuna da hirien plangintzan eta garapenean gainditu behar izaten denoztopogarrantzitsuenetako bat, ezin baita ziur jakin garapen bat funtzionala izango den praktikan, ongi egokituko den hiriaren ingurunera edo hiritarrek behar bezala bereganatuko duten.

HANDITZEKO ❯

Beaz Acceleration Program

BEAZek azelerazio-programa bat jarri du abian, hazteko anbizioa duten startupei eta negozio-eredu eskalagarri bati zuzendua, beren proiektua garatzeko laguntzaile berriak bilatuko dituztenak.

HANDITZEKO ❯

Euskadik hobetu egin du berrikuntzako Europako batez bestekoa

European Innovation Scoreboard (EIS 2021)-Berrikuntzako Adierazleen Europako Txostenak dio Euskal Autonomia Erkidegoaren puntuazioa 0,587koa dela, EB-27ko batez bestekoa (0,526koa da Eustat-ek eginiko datuen arabera)baino hobea.

HANDITZEKO ❯

Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren kultura sustatzeko laguntzak – 2021

Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren kultura sustatzea helburu duten ekintzak finantzatzeko laguntzak, baldin eta honako jarduera-ildoen bitartez garatzen badira:

  • Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren kultura.
  • Hezkuntza eta bokazio zientifikoak.
  • Zientzia hiritarra.
  • Zientzia eta teknologiari buruzko komunikazio- eta hedapen-sareak.
  • Pentsamendu kritikoaren sustapena.
HANDITZEKO ❯

Digital Twins con IA para anticipar los fallos de la cadena de suministro

Digital twins con IA para anticipar los fallos de la cadena de suministro

La pandemia no ha hecho más que agravar los problemas de suministro que ya existían en el comercio internacional. Ante la imposibilidad de solucionarlos, cada vez más empresas recurren a gemelos digitales alimentados con inteligencia artificial, capaces de predecir contratiempos y diseñar la mejor forma de amortiguarlos

AMPLIAR ❯

Cómo aplicar la inteligencia artificial en el centro comercial

La combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Esto es la inteligencia artificial (IA). Una tecnología que, hasta hace unos años, podría resultar lejana y misteriosa, incluso, de película. Pero ¿y si la realidad está superando a la ficción? Desde hace algunos años está presente en el día a día y cada vez son más los sectores que introducen aspectos de la inteligencia artificial para el desarrollo de su actividad.

AMPLIAR ❯

Metaverso como herramienta para el diseño de Smart Cities

En términos prácticos, los metaversos vienen siendo entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como iconos, a través de un soporte lógico en un ciberespacio, como una metáfora amplificada del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas. Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los planificadores y desarrolladores urbanos, es la imposibilidad de saber con certeza si un tipo de desarrollo urbano será funcional en términos prácticos, si se adaptará al entorno de una ciudad y si los ciudadanos lo apropiarán adecuadamente.

AMPLIAR ❯

Beaz Acceleration Program

Beaz pone en marcha un programa de aceleración dirigido a startups con ambición de crecer y un modelo de negocio escalable, que busquen nuevos acompañantes para desarrollar su proyecto.

AMPLIAR ❯

Euskadi mejora la media europea en innovación

El Panel Europeo de Indicadores de Innovación-European Innovation Scoreboard -EIS 2021-, alcanza un valor de 0,587 en la C.A. de Euskadi, puntuación superior al de la media de la UE-27, con un valor de 0,526, según datos elaborados por Eustat.

AMPLIAR ❯

Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación – 2021

Ayudas para la financiación deacciones de fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que sedesarrollen a través de las siguientes líneas de actuación:

  • Cultura científica, tecnológica y de la innovación.
  • Educación y vocaciones científicas.
  • Ciencia ciudadana.
  • Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación.
  • Fomento del pensamiento crítico
AMPLIAR ❯