Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Bizkaiko enpresen % 30,2k berrikuntza-maila altua edo oso altua du

Bizkaiko enpresen % 30,2k berrikuntza-maila altua edo oso altua du

norabidea azterlanari esker, Bizkaiko Berrikuntzaren Indizea egin daiteke, enpresetako jarduera berritzailearen sistematizazio-maila neurtzen duena, eta enpresen % 30,2k berrikuntza-maila altua edo oso handia duela adierazten du. Bitartean, % 22,8k berrikuntza-maila ertaina du eta % 46,4k berrikuntza-maila txikia edo oso baxua.

Nagusi Intelligence Center: Bizkaiko Zilarrezko Ekonomiaren Zentroa

Nagusi Intelligence Center (NIC) hilabete honetatik aurrera jarriko da martxan Urduliz Dorrean. Bertan prestakuntza, ekintzailetza, digitalizazioa eta beste sektore industrial batzuekin sinergiak bilatuko ditu zilarreko ekonomiaren inguruan.

Datuak oztopo bat al dira berrikuntzarako?

Datuak elementu garrantzitsu izan litezke berrikuntza ahalbidetzeko, baina modu desegokian erabilita geldiarazi egin dezakete berrikuntza hori.Datuak funtsezko osagaia dira berrikuntzaren beharra neurtu eta ulertzeko; eta ildo horretatik, batzuek diote zerbait ezin bada neurtu ezin dela hobetu.Baina ongi erabiliz gero, beharrezko informazioa eman dezakete berrikuntza apartak garatzeko.

Enpresan adimen artifizial etikoa inplementatzeko giltzarriak

Adimen Artifiziala (AA) gero eta presenteago dago arlo guztietan, eta horrek eztabaida bat sortu du gizakiok datuen bidez portaera-patroiak identifikatzeko eta aurreikuspenak egiteko gai diren makinekin dugun harremanaren inguruan.Hona hemen hainbat aholku adimen artifizial etikorako estrategia korporatibo bat inplementatzeko.

2021eko «Adimen Artifizial Aplikatua» laguntzen programa

Programaren helburua Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan adimen artifizialean oinarritutako zerbitzu eta/edo irtenbide komertzialak aplikatzeko proiektuei laguntza ematea da. Proiektu horiek erakuste-efektua izan behar dute eta aukera eman behar dute Euskadin teknologia honen eskaintza eta eskaera aktibatzeko, hala, enpresen lehiakortasuna hobetzeko. Amaiera data: 2021/11/26

ETEei laguntzeko Programa Zirkularra 2021

Laguntzak, ETEetan ekonomia zirkularreko metodoak eta jarduerak aplika daitezen bultzatzeko, gure inguruko eragileen gaitasunak eta ezagutza aprobetxatuz. Amaiera data: 2021/11/30

El 30,2% de las empresas de Bizkaia tiene un nivel alto o muy alto de innovación

El 30,2% de las empresas de Bizkaia tiene un nivel alto o muy alto de innovación

El estudio norabidea permite elaborar e Índice de Innovación de Bizkaia, que mide el grado de sistematización de la actividad innovadora en las empresas, e indica que un 30,2% de las empresas tiene un nivel alto o muy alto de innovación. Mientras, un 22,8% tiene un nivel de innovación medio y un 46,4% su nivel de innovación se sitúa en estadios bajos o muy bajos.

Nagusi Intelligence Center: Centro de la economía plateada en Bizkaia

El Nagusi Intelligence Center (NIC) está situado en la Torre Urduliz, donde se impartirá formación, e impulsará el emprendimiento, la digitalización y buscará sinergias con otros sectores industriales en torno a la economía plateada.

¿Están los datos obstaculizando la innovación?

Los datos pueden ser un poderoso facilitador de la innovación, pero cuando se usan incorrectamente, pueden resultar paralizantes. Los datos son un componente fundamental para medir y comprender la necesidad de innovación; y en esa línea hay quien afirma que si no se puede medir algo, no se puede mejorar. Pero si se utiliza correctamente, puede brindar la información necesaria para llevar a cabo innovaciones verdaderamente grandiosas.

Claves para implementar una inteligencia artificial ética en la empresa

La presencia cada vez más generalizada de Inteligencia Artificial (IA) en todos los ámbitos ha propiciado un debate sobre la relación entre los humanos y las máquinas capacitadas para identificar patrones de comportamiento a través de los datos y realizar predicciones. Este artículo repasa algunos consejos sobre cómo implementar una estrategia corporativa de inteligencia artificial ética.

Programa de Ayudas Inteligencia Artificial Aplicada 2021

Ayudas para proyectos de aplicación de servicios y/o soluciones comerciales basadas en Inteligencia Artificial en empresas, que tengan un efecto de demostración y que permitan activar la oferta y la demanda de esta tecnología en Euskadi, para lograr mejorar la competitividad de las empresas. Fecha de finalización: 26/11/2021

Programa de Ayudas PYME Circular 2021

Ayudas para impulsar la aplicación de métodos y actuaciones de economía circular en las PYMEs , aprovechando las capacidades y conocimiento de los diferentes agentes de nuestro entorno. Fecha de finailzación: 30/11/2021