Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Benetan martxan al dago hidrogeno berdearen iraultza?

Benetan martxan al dago hidrogeno berdearen iraultza?

Hidrogenoa da gure industrien eta garraioaren CO2 isuriak desagerrarazteko gehien erabiltzen den erregaietako bat.Sektore horihastapenetan dago, baina etorkizuneko erregai honek oihartzun mediatiko gero eta handiagoa du, eta horrek erakusten du teknologia eboluzionatzen ari dela, beti ere helburutzat izanik 2050eanCO2 isuririk gabeko EB bat lortzea. Halere, galdera asko daude oraindik hidrogenoaren inguruan.Batez ere kontuan izan behar da produkzioak erregai fosilen menpe jarraitzen duela oraindik.

HANDITZEKO ❯

Aurten Euskadik besteerrekor bat erdietsi du I+G-ko inbertsioan 1.600 milioirekin

Euskadik (bertako enpresa eta teknologi zentroek) 1.607 milioi euro inbertituko ditu aurten Ikerketan eta Garapenean (I+G). Innobasque-n datuen arabera, zenbateko hori beste errekor historiko bat da Euskadirentzat, ekitaldi honetan % 4,1 haziondoren.1.600 milioi horiek euskal BPGaren % 2 baino pixka bat gehiago dira, Europako batez bestekotik oso hurbil kokatzen garelarik eta, aldiz, Espainiako batez bestekotik (% 1,47) nahiko urrun COTECen arabera.

HANDITZEKO ❯

European InnovationScoreboard 2021

Europako Batzordeak argitaratutako InnovationScoreboard 2021 txostenean agerian geratu da berrikuntza arloko emaitzek hobetzen jarraitzen dutela EB osoan. Rankinaren buru dira berrikuntzako liderrak, hots, herrialde nordikoak (Suedia, Finlandia eta Danimarka), eta azken postuetan daude berritzaile hasiberriak (Letonia, Bulgaria eta Errumania).

HANDITZEKO ❯

Memoriadun alkandorak? MITeko ingeniariek zuntz digital programagarri bat sortu dute

Zuntz horrek denbora errealean detektatzen ditu osasun aldaketak, esaterako, arnasketako edo bihotzeko arazoak, eta entrenamenduetan egiten den ahalegin fisikoaren informazioa gordetzen du. Gainera, informazio dezente gorde dezaketememorian bi hilabetez, ikertzaileak gai izan baitziren zuntzean gordetako datu guztiak irakurtzeko, hasi film labur batetik eta kantu bateraino.Beraz, imajinatzen duzu zure ezkontza eguneko jantziak ezkontza-jaian jarritako musika guztia gordeko balu?Sinestezina dirudi, baina ikertzaileek ez dute baztertu ideia hori.

HANDITZEKO ❯

Gauzatu-Industria programa 2021

Gauatu Industria 2021 programaren oinarriak argitaratu dira: aurrerakin itzulgarriak dira, oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren ETEak sortu eta garatzeko.

HANDITZEKO ❯

2021eko «Adimen Artifizial Aplikatua» laguntzen programa

Programaren helburua Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan adimen artifizialean oinarritutako zerbitzu eta/edo irtenbide komertzialak aplikatzeko proiektuei laguntza ematea da. Proiektu horiek erakuste-efektua izan behar dute eta aukera eman behar dute Euskadin teknologia honen eskaintza eta eskaera aktibatzeko, hala, enpresen lehiakortasuna hobetzeko

HANDITZEKO ❯

Ekoberrikuntza Zirkularrerako 2021eko Laguntzen Programa

Programa honek 4 lerro ditu:

  • 1. lerroa: Ekonomia zirkularreko ekodiseinua eta erakustaldia
  • 2. lerroa: Ekoberrikuntza estrategikoko
  • 3. lerroa: Europako programetarako proiektuak diseinatzea
  • 4. lerroa: proiektu erretadoreak aktibatzea
HANDITZEKO ❯

¿Está realmente en marcha la revolución del hidrógeno verde?

¿Está realmente en marcha la revolución del hidrógeno verde?

El hidrógeno es uno de los carburantes que más se considera para eliminar las emisiones de CO2 de nuestras industrias y el transporte. Este sector está todavía en sus inicios pero el creciente eco mediático de este combustible del futuro muestra que esta tecnología evoluciona, con la vista puesta en un 2050 sin emisiones de CO2. Sin embargo, el hidrógeno sigue planteando muchos interrogantes. En particular, su producción sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles.

AMPLIAR ❯

Euskadi marca este año un nuevo récord de inversión en I+D con 1.600 millones

El País Vasco, sus empresas y centros tecnológicos, invertirán este año 1.607 millones de euros en Investigación y Desarrollo (I+D), montante que supondrá un nuevo récord histórico para Euskadi tras crecer un 4,1% en el ejercicio, según datos de Innobasque. Estas cifras suponen un esfuerzo innovador del orden de algo más del 2% del PIB vasco, la barrera mínima que marca las diferencias con la media europea, y contrasta con el 1,47% de España, según Cotec.

AMPLIAR ❯

European Innovation Scoreboard 2021

La Comisión Europea ha publicado el Innovation Scoreboard 2021, mostrando así que los resultados de Europa en materia de innovación siguen mejorando en toda la UE. Al frente del ranking se encuentran los líderes en innovación, los países nórdicos, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y a la cola, los innovadores emergentes: Letonia, Bulgaria y Rumanía.

AMPLIAR ❯

¿Camisas con memoria? Ingenieros del MIT crean una fibra digital programable

La fibra puede detectar en tiempo real los cambios de salud, como problemas respiratorios o cardíacos, y almacenar el esfuerzo físico que se realice en los entrenamientos. Por otro lado, puede almacenar bastante información en su memoria durante dos meses porque los investigadores pudieron leer todos los datos guardados en la fibra, desde un cortometraje hasta una canción. Así que, ¿te imaginas casarte y que tu vestido de novia recopile toda la música que ha sonado en la fiesta? Puede resultar increíble, pero los investigadores no descartan esta idea.

AMPLIAR ❯

Programa Gauzatu-Industria 2021

El Programa Gauzatu Industria consiste en anticipos reintegrables destinados a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Inteligencia Artificial Aplicada 2021

Ayudas para proyectos de aplicación de servicios y/o soluciones comerciales basadas en Inteligencia Artificial en empresas, que tengan un efecto de demostración y que permitan activar la oferta y la demanda de esta tecnología en Euskadi, para lograr mejorar la competitividad de las empresas.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas en Ecoinnovación Circular 2021

Este programa se compone de 4 líneas:

  • Línea 1 de Ecodiseño y demostración en economía circular
  • Línea 2 de Ecoinnovación estratégica
  • Línea 3 de Diseño de proyectos para programas europeos
  • Línea 4 de Activación de proyectos retadores
AMPLIAR ❯