Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Hona hemen 2022a markatuko duten sei joera digitalak

Hona hemen 2022a markatuko duten sei joera digitalak

Behin aztertu ondoren urte berri honetan izango ditugun oztopo eta premiak, U-Tad Zentro Unibertsitarioko adituek oinarrizko sei joera digital ikertu dituzte. Joera horiek 2022a markatuko dute eta, beraz, enplegu-nitxo bihurtuko dira. Errealitate areagotuak, biki digitalak, Web3 eta “gamefinance” izango dira urte honetako giltzarri teknologiko batzuk

HANDITZEKO ❯

Adimen artifiziala, robotek mundua gizakiok bezala ikus dezaten

Modelo berriak banan-banan irudikatzen ditu erlazio indibidualak, eta gero irudikapen guztiak uztartzen ditu eszena orokorra deskribatzeko. MITeko ikertzaileek makinen ikaskuntzarako eredu berri bat garatu dute, robotak gai izan daitezen eszena bateko objektuen artean sortzen diren erlazioak ulertzeko.

HANDITZEKO ❯

3i Programa: Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari laguntza integrala emateko – 2022

Bizkaiko enpresen lehiakortasuna handitzeko laguntzak, berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan ekintza integralen bidez

HANDITZEKO ❯

Enpresa Berritzaileak Sortzeko dirulaguntza-programa 2022

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

 •  1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
 •  2. arloa: Enpresa berritzaile berriak.
 •  3. arloa: Ekintzailetza ekosistema sustatzea.
 •  4. arloa: Azelerazioa
HANDITZEKO ❯

Bizkaia Sortzailea dirulaguntza-programa 2022

Dirulaguntza-programa honen bidez, helburu hauek lortu nahi dira:

 • Lehendik dauden edo sortu berri diren Bizkaiko enpresa sortzaileek dituzten proiektu sortzaile berrien garapena bultzatzea, era horretara Bizkaian enpresa sortzaileen sektore indartsua finka dadin.
 • Nazioarteko ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak, sektore horretara talentua erakartzea ahalbidetuko dutenak, garatzea, Bizkaia lurralde eta hiri sortzaileen nazioarteko sareetan jartzeko.
 • Enpresa sortzaileen hazkundea azeleratzea, jarduera ekonomikoa sortuta.
 • Sorkuntza sektoreak sustatu eta finkatzeko interesgarriak diren proiektuen garapena sustatzea
HANDITZEKO ❯

Estas son las seis tendencias digitales que marcarán 2022

Estas son las seis tendencias digitales que marcarán 2022

Después de analizar qué obstáculos y necesidades tendremos este año nuevo, los expertos del Centro Universitario U-Tad han estudiado seis tendencias digitales clave que marcarán 2022 y que, por tanto, se convertirán en nichos claros de empleo. Realidades extendidas, gemelos digitales, Web3 y ‘game finance’ serán algunas de las claves tecnológicas durante el 2022

AMPLIAR ❯

Inteligencia artificial para que los robots vean el mundo como humanos

El nuevo modelo representa las relaciones individuales de una en una, luego combina estas representaciones para describir la escena general. Investigadores del MIT han desarrollado un modelo de aprendizaje de máquina para permitir a los robots comprender las relaciones subyacentes entre los objetos en una escena.

AMPLIAR ❯

Programa 3i: Apoyo integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión – 2022

Ayudas para incrementar la competitividad de las empresas de Bizkaia mediante acciones integrales en innovación, internacionalización e inversión

AMPLIAR ❯

Programa Creación de Empresas Innovadoras 2022

El Programa de Creación de Empresas Innovadoras e llevará a cabo a través de cuatro áreas de actuación:

 •  Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores.
 •  Área 2: Nuevas Empresas Innovadoras.
 •  Área 3: Dinamización del ecosistema de emprendimiento.
 •  Área 4: Aceleración
AMPLIAR ❯

Programa Bizkaia Creativa 2022

Los objetivos del Programa Bizkaia Creativa son:

 • Fomentar el desarrollo de nuevos proyectos en empresas creativas de Bizkaia, existentes o de nueva creación, que permitan la consolidación de un potente sector de empresas creativas en Bizkaia.
 • Desarrollar proyectos empresariales creativos con visibilidad internacional, con el fin de situar a Bizkaia en las redes internacionales de territorios y ciudades creativas que permitan atraer talento a este sector.
 • Acelerar el crecimiento de las empresas creativas en términos de generación de actividad económica.
 • Impulsar el desarrollo de proyectos de interés para el impulso y consolidación de los sectores creativos.
AMPLIAR ❯