Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Global Innovation Index – 2022

Global Innovation Index – 2022

Global InnovationIndexazterlanak munduko 132 herrialderen berrikuntza neurtzen dueta sailkapen bat prestatzen du informazio horrekin.2022ko azken edizioak berrikuntza globalaren joera berrienak ikertu ditu hainbat faktorek markatutako testuinguru batean: COVID-19aren pandemia, produktibitatearen hazkundearen desazelerazioa eta eboluzio ekonomikoarekin eta teknologikoarekin lotutako beste erronka batzuk.

Suitza lehen postuan geratu da indizean hamabigarren urtez jarraian.Herrialde helvetiarrarenjabetza intelektualeko arauak goi-mailakotzat jotzen dira mundu osoan, eta unibertsitateen eta industriaren arteko lankidetza indartsuarekin osatzen dira.Gainera, Suitzak talenturik onenak erakartzen ditu bere bizi-kalitate handiari esker.

HANDITZEKO ❯

Robot Kolaboratiboen (Koboten) merkatu-azterketa 2023-2043

IDTechEx-en azken “CollaborativeRobots (Cobots) 2023-2043: Technologies, Players and Markets” txostenak sakonki aztertu ditu robot kolaboratiboek egin ditzaketen aplikazio eta zereginak, fokua jarri du teknologia bideratzaile garrantzitsuenetan, fabrikatzaileetan eta merkatuetan, eta datozen 20 urteetarako aurreikuspenak egin ditu.

Azterlan horren arabera, datozen bi hamarkadetankobotekbatez beste % 27,2ko hazkunde-tasa izango dute automobilgintzan.

HANDITZEKO ❯

2023rako bost joera teknologikoak

Arreta jarri behar diegu, besteak beste, Adimen Artifizialari, Metabertsoari eta Blockchainteknologiari

HANDITZEKO ❯

I+G+b proiektuen zerga kalifikazioko txostenak

Kalifikazio fiskaleko txostenak eska daitezke jada, I+G+b proiektuak egiteagatik

HANDITZEKO ❯

Nazioartekotzea dirulaguntza-programa - 2023

Bizkaiko enpesak iraganaldi berrietan esportatzeko ekintzetarako laguntzak, haien lehiakortasuna bultzatzeko, nazioarteko merkatuetan duten sarbidea eta presentzia handitzeko.

HANDITZEKO ❯

Nazioarteko Partzuergoak Sustatzeko dirulaguntza-programa - 2023

ETEentzako laguntzak, lankidetza- eta nazioartekotze-jardueretan espezializatutako sektore- edo lurralde-eremuko bitarteko eragileek garatutako enpresen arteko lankidetza-ekintzak egin ditzaten.

HANDITZEKO ❯

Eraikal 2023 programa

Bizitegi-eraikuntzaren sektorean kudeaketa-sistemak ezartzeko, eraikuntza- eta arkitektura-kalitatea eta iraunkortasuna sustatzeko eta berrikuntzari laguntzeko laguntzak.

HANDITZEKO ❯

Global Innovation Index – 2022

Global Innovation Index – 2022

El Global Innovation Index se trata de un estudio que mide la innovación de 132 países del mundo, estableciendo así un ranking. Esta última edición de 2022 rastrea las tendencias de innovación global más recientes en el contexto de una pandemia de COVID-19 en curso, la desaceleración del crecimiento de la productividad y otros desafíos en evolución económica y tecnológica.

Suiza, es el país que encabeza el índice, y lo hace por duodécimo año consecutivo. Las normas de propiedad intelectual en el país helvético se consideran de clase mundial y se complementan con una sólida colaboración entre las universidades y la industria. Además, el país atrae a los mejores talentos gracias a su alta calidad de vida.

AMPLIAR ❯

Estudio de mercado Robots Colaborativos (Cobots) 2023-2043

El último informe de IDTechEx 'Collaborative Robots (Cobots) 2023-2043: Technologies, Players and Markets' profundiza en las aplicaciones y tareas que pueden realizar los robots colaborativos, con un análisis en profundidad de las tecnologías habilitadoras clave, fabricantes y mercados con pronósticos para el próximos 20 años.

Según este estudio los cobots en la industria de fabricación de automóviles tendrán una tasa de crecimiento de un promedio de 27,2 % durante las próximas dos década.

AMPLIAR ❯

Las cinco tendencias tecnológicas que se avecinan para 2023

La Inteligencia Artifical, el Metaverso y la tecnología ‘blockchain’ son algunos de los campos en los que hay que poner atención, según la revista Forbes

AMPLIAR ❯

Informes de calificación fiscal de proyectos de I+D+i - 2023

Ya se pueden solicitar a BEAZ los informes de calificación fiscal por la realización de proyectos de I+D+i

AMPLIAR ❯

Programa de Subvenciones a la Internacionalización - 2023

Ayudas a las acciones exportadoras de las empresas de Bizkaia en nuevos pasíses para impulsar su competitividad al incrementar su acceso y presencia en los mercados internacionales

AMPLIAR ❯

Programa de subvenciones para el Fomento de Consorcios Internacionales - 2023

Ayudas a las pymes para que realicen acciones de cooperación interempresarial desarrolladas por agentes intermedios de ámbito sectorial o territorial especializados en actividades de cooperación e internacionalización.

AMPLIAR ❯

Programa Eraikal 2023

Ayudas al sector de la edificación residencial para que lleven a cabo la implantación de sistemas de gestión, fomento de la calidad constructiva y arquitectónica y de la sostenibilidad y apoyo a la innovación.

AMPLIAR ❯