Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Bizkaiko Enpresen Eraldaketa Digitalari Buruzko Txostena

BIZKAIKO ENPRESEN ERALDAKETA DIGITALA

barrixe-Bizkaiko Berrikuntzaren Behatokiak, 2023an Bizkaiko establezimenduen digitalizazioaren portaera aztertzen duen azterlan honen bigarren edizioa aurkezten du. 2. edizio honetako ondorio nagusien artean, Bizkaiko establezimenduetako eraldaketa digitalaren egonkortzea eta jarraipena daude.

TXOSTENA

INNOBIDEAK-KUDEABIDE PROGRAMA

Kudeaketa aurreratuko ereduarekin bat datozen kudeaketa hobetzeko proiektuak egiteko laguntzak.

Proiektu horiei esker, erakundeen lehiakortasunean eta jasangarritasunean eragina duten sei eremutan indarguneak eta hobekuntza-arloak identifikatu ahal izango dira, eta kudeaketa-sistema egokia ezarriko da. Hauek dira sei eremu edo elementu horiek:

 • Estrategia
 • Bezeroak
 • Pertsonak
 • Gizartea
 • Berrikuntza
 • Emaitzak

Epea: Apirilaren 15etik irailaren 30era - ARGIBIDE GEHIAGO

BIZKAIA SORTZAILEA PROGRAMA

Sormenaren sektoreko enpresetan eta elkarteetan proiektu berriak sortzeko eta garatzeko laguntzak: moda, bideojokoak, ikus-entzunezkoak eta produktuen eta zerbitzuen diseinu industriala.

Epea: Apirilaren 29tik maiatzaren 31ra - ARGIBIDE GEHIAGO

TALENTUA ERAKARTZEKO PROGRAMA

Programa honen helburua da prestakuntza eta esperientzia profesional handia duten profesionalak Bizkaira erakartzea, aberriratzea, lotzea eta atxikitzea, Bizkaiko enpresek talentua kontrata dezaten lagunduz

Epea: Apirilaren 8tik irailaren 13ra - ARGIBIDE GEHIAGO

HAZINNOVA PROGRAMA

Hazinnova enpresa txiki eta ertainei berrikuntza-proiektu txikiak modu praztiko eta errazean gauzatzen laguntzea helburu duen programa da. Horretarako, 50 orduko aholkularitza espezializatua eta doakoa eskaintzen du.

Epea: Apirilaren 8tik urriaren 31ra - ARGIBIDE GEHIAGO

Informe sobre la Transformación Digital en las Empresas de Bizkaia

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

barrixe-Observatorio de la Innovación de Bizkaia, presenta la segunda edición de este estudio, que analiza el comportamiento en digitalización de los establecimientos de Bizkaia en el 2023. Entre las principales conclusiones de esta 2ª edición, están la estabilización y continuidad de la transformación digital en los establecimientos vizcaínos.

VER INFORME

PROGRAMA INNOBIDEAK-KUDEABIDE

Ayudas para la realización de proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada.

Estos proyectos permitirán identificar puntos fuertes y áreas de mejora en seis ámbitos que impactan en la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones:

 • Estrategia
 • Clientes
 • Personas
 • Sociedad
 • Innovación
 • Resultados

Plazo: Del 15 de abril al 30 de septiembre - MÁS INFORMACIÓN

PROGRAMA BIZKAIA CREATIVA

Ayudas para la creación y desarrollo de nuevos proyectos en empresas y asociaciones del sector creativo: moda, videojuegos, audiovisual y diseño industrial de productos y servicios.

Plazo: Del 29 de abril al el 31 de mayo - MÁS INFORMACIÓN

PROGRAMA ATRACCIÓN DE TALENTO

El objetivo de este programa es promover la atracción, repatriación, vinculación y retención de talento a Bizkaia de personas profesionales con amplia cualificación y experiencia profesional, mediante el apoyo a la contratación de las mismas por parte de las empresas de Bizkaia.

Plazo: Del 8 de abril al 13 de septiembre - MÁS INFORMACIÓN

PROGRAMA HAZINNOVA

Ayudas a pymes para ejecutar pequeños proyectos de innovación, de una forma prácitca y sencilla. Para ello ofrece 50 horas de consultoría especializada y gratuita.

Plazo: Del 9 de abril al 31 de octubre - MÁS INFORMACIÓN