Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Adimen Artifiziala:5 joera 2022rako

Adimen Artifiziala:5 joera 2022rako

2022 honetan arreta berezia eskaini beharko zaie IBM kidentifikatu dituen Adimen Artifizialaren arloko bost joerari. IBMk eginiko indize baten arabera, munduko enpresen % 80k adierazi dute asmoa dutela datozen 12 hilabeteetanautomatizazio-software bat inplementatzeko

HANDITZEKO ❯

CES InnovationAwards 2022 sariketak Covid-19a prebenitzeko teknologiak saritu ditu

CES InnovationAward 2022 sariketan COVID-19a detektatzeko bi proba azkar saritu dira, aukera ematen dutelako pandemia osteko birgizarteratzea errazteko. Grapheal enpresak BestofInnovation 2022 saria eskuratu zuen TestNPass testagatik.“Zerrenda erreaktibo” digital independente bat da, elikatu ondoren telefono adimendun batekin konektatzen dena, eta proba egin ostean, irrati frekuentzia bidezko (RFID) identifikazio-pase pertsonal eta seguru bat bihurtzen da

HANDITZEKO ❯

Eraikin eta auto adimendunak: pribatutasunaren erronka

Eraikin eta ibilgailu adimendunen helburuak bi ardatzen inguruan egituratzen dira: segurtasun fisikoa eta eraginkortasun energetikoa.Asmoa da eraikin eta autoei adimena ematea eta, bide horretatik, gertakari larriak (ur-gainezkatzeak, suteak, trafiko-istripuak) saihestu eta CO2 isuriak ahalik eta gehien murriztea.

HANDITZEKO ❯

Enpresa berritzaileen ehunekoa % 18,6raino hazi zen Euskadin 2020an, Eustaten arabera

Eustatek prestatutako datuen arabera, 10 langileko edo gehiagoko enpresa berritzaileen portzentajea % 31,4koa izan zen EAEn 2020an, aurreko urtean baino 0,6 puntu handiagoa.Aztertutako bi berrikuntza-motak kontuan harturik, enpresen % 20,9k produktuan berritzen dute eta % 27,9k negozio-prozesuetan.10 langileko edo gehiagoko enpresa berritzaileen portzentajea % 22,6koa da Espainian, hots, EAEn baino portzentajezko 9 puntu txikiagoa.

HANDITZEKO ❯

Inteligencia Artificial: 5 tendencias para 2022

Inteligencia Artificial: 5 tendencias para 2022

IBM identificó cinco tendencias de Inteligencia Artificial a las que se deberá prestar especial atención este 2022. Según un índice elaborado porIBM, el 80% de las empresas en el mundo dijo que tenía planes de implementar algún software de automatización en los siguientes 12 meses.

AMPLIAR ❯

CES Innovation Awards 2022 premia tecnologías para prevenir la Covid-19

Dos pruebas rápidas para detectar COVID-19 fueron premiadas en CES Innovation Award 2022 porque facilitan la reincorporación de la sociedad postpandemia. Se premió con Best of Innovation 2022 a la empresa Grapheal por su TestNPass. Esta es una "tira reactiva" digital independiente que se alimenta y se conecta al teléfono inteligente, que, después de la prueba, se convierte en un pase identificación por radiofrecuencia personal (RFID) y seguro.

AMPLIAR ❯

Edificios y coches inteligentes: el reto de la privacidad

Los objetivos de los edificios y vehículos inteligentes suelen girar alrededor de dos ejes: la seguridad física y la eficiencia energética. Se intenta dotar de inteligencia tanto a los edificios como a los automóviles para evitar incidentes graves (inundaciones, incendios, accidentes de tráfico) y para reducir en lo posible las emisiones de CO2.

AMPLIAR ❯

El porcentaje de empresas innovadoras creció hasta el 18,6% en Euskadi en 2020, según el Eustat

El porcentaje de empresas innovadoras de 10 o más personas empleadas en 2020 se eleva al 31,4% en la C.A. de Euskadi, 0,6 puntos más que un año antes, según datos elaborados por el Eustat. Si se analizan los dos tipos de innovación estudiados, la innovación de Producto la realizan el 20,9% y la innovación de Procesos de negocio el 27,9%. En España, el porcentaje de empresas innovadoras de 10 o más personas empleadas se queda en el 22,6%, 9 puntos porcentuales menos que en la C. A. de Euskadi.

AMPLIAR ❯