Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Adimen Artifiziala: zortzi joerak

Adimen artifiziala: zortzi aukera enpresentzat

Berrikitan, "Innovation Series: adimen artifizialeko berrikuntza-joerak" azterlana aurkeztu da. Bertan, teknologia horrek enpresentzat duen potentzial handia nabarmentzen da, baita gizarte-ereduan izango duen eragin handia ere. Besteak beste, prozesuak automatizatzea, objektuen arteko konexioa (Gauzen Internet), aurpegia ezagutzea edo robotek giza lanaren zati bat egitea erraztuko du.

HANDITZEKO ❯

Datozen bost urteetan 4.0 Industria izango da IoTren aplikazio-eremu nagusia

Farnell enpresakazterlan berri bat argitaratu du Gauzen Interneti (IoT) buruz, non aipatzen baitu 4.0 Industriarako oinarrizkoak diren kontrol eta automatizazio industrialeko aplikazioek gero eta protagonismo handiagoa dutela. Konpainiak urtero egiten du IoT teknologiei buruzko inkesta, eta merkatu garrantzitsu horri buruzko informazio berria sortzen du, besteak beste sektorean lan egiten duten ingeniarientzako aukerak eta erronkak.

HANDITZEKO ❯

Big data eta material berriak, eraikuntza sektoreko berrikuntza garrantzitsuenak

Abangoardiako materialen erabilpena, prospektiba-eredu berrienak (datu kopuru handien analisian oinarrituta)… Hementxe dugu etorkizuneko eraikuntza. Eraikuntzarekin lotutako tresna teknologikoetan eginiko ikerketari eta inbertsioei esker, egungo -eta etorkizuneko- proiektu arkitektonikoak eraginkorragoak dira eraikuntza, ingurumen, aurrekontu, diseinu eta erosotasun arloetan.

HANDITZEKO ❯

Trantsizio Digital eta Berdea dirulaguntza programa 2021

Laguntza-programak lau laguntza-lerro baditu:

  • Digitalizaziorako (oinarrizkoa edo aurreratua) eta ingurumen-iraunkortasunerako planak garatzea.
  • Oinarrizko digitalizazio-proiektuak.
  • Digitalizazio aurreratuko proiektuak.
  • Ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuak.
HANDITZEKO ❯

Teknologia Transferentzia 2021 Programa

Transferentzia Teknologikorako Programaren helburua teknologiaren heldutasuna erraztea da, Ikerketa eta Garapeneko proiektuen bidez, Bizkaiko enpresa-ehunetik teknologia hori praktikan aplikatu ahal izateko.

HANDITZEKO ❯

Hazinnova 2021

Oinarri hauen araua da Euskadiko enpresan teknologikoa ez den berrikuntza bultzatzera zuzendutako espezietan egindako laguntzak arautzea. Laguntza horiek produktuan eta negozio-prozesuetan berrikuntza txikiak sortuko dituzten mikroproiektuak eginda ematen dira eta inpaktu handia izaten dute eta enpresetan epe laburrera begirako emaitzak lortzen dituzte.

HANDITZEKO ❯

Basque Industry 4.0 Programa - 2021

Programaren helburua da babesa ematea ikerketa industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuei, honako hau jorratzen dutenei, hain zuzen: teknologia «hornitzaile teknologikoetatik» (adibidez, Zientzia Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak) enpresa industrialetara eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzuen enpresetara transferitzea. Proiektu horiek erakuste-efektua izan behar dute eta aukera eman behar dute, beraz, EIKTetan I+Geko proiektuen emaitzak merkatura transferitzea bizkortzeko.

HANDITZEKO ❯

Inteligencia Artificial: ocho tendencias

Inteligencia artificial: ocho oportunidades para las empresas

Recientemente se ha presentado el estudio Innovation Series: Tendencias de innovación en Inteligencia Artificial, donde se pone de relieve el gran potencial que o frece esta tecnologia para las empresas, y la gran repercusión que tendrá en el modelo de sociedad. Entre otras áreas facilitará la automacización de los procesos, la conexión entre objetos (Internet de las Cosas), el reconocimiento facial, o que los robots hagan parte del trabajo humano.

AMPLIAR ❯

En los próximos cinco años la Industria 4.0 será la principal aplicación para IoT

La empresa Farnell, ha publicado un nuevo estudio sobre Internet de las Cosas (IoT) que revela el creciente protagonismo de las aplicaciones de control y automatización industrial esenciales para la Industria 4.0. La encuesta sobre IoT, realizada anualmente por la compañía, produce nueva información sobre este mercado clave, incluidas las oportunidades y los desafíos para los ingenieros que trabajan en el sector.

AMPLIAR ❯

Big data y nuevos materiales, las innovaciones más importantes en el sector de construcción

Desde el uso de materiales de vanguardia hasta la incorporación de modelos prospectivos (basados en el análisis de grandes cantidades de datos), la construcción del futuro está a la vuelta de la esquina. La investigación y la inversión en herramientas tecnológicas asociadas a la construcción están permitiendo que los proyectos arquitectónicos actuales –y por venir– sean más eficientes desde aspectos constructivos, ambientales, presupuestales, de diseño y de confort.

AMPLIAR ❯

Programa Transición Digital y Verde 2021

El programa de ayudas contiene cuatro líneas de apoyo:

  • Desarrollo de planes para la digitalización (básica o avanzada) y la sostenibilidad ambiental.
  • Proyectos de digitalización básica.
  • Proyectos de digitalización avanzada.
  • Proyectos de innovación ambiental y economía circular.
AMPLIAR ❯

Programa de Transferencia Tecnológica 2021

El objetivo del Programa de Transferencia Tecnológica es el de facilitar la maduración de tecnología, mediante proyectos de Investigación y Desarrollo, con vista a la aplicación práctica de esa tecnología desde el tejido empresarial de Bizkaia.

AMPLIAR ❯

Hazinnova 2021

Ayudas en especie dirigidas a impulsar la innovación no tecnológica de la empresa vasca a través de la realización de Microproyectos que generen pequeñas innovaciones en producto y en los procesos del negocio, de alto impacto y que se materialicen en resultados a corto plazo en las compañías.

AMPLIAR ❯

Programa Basque Industry 4.0 - 2021

Ayudas a Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental que aborden la Transferencia de Tecnología de «proveedores tecnológicos» (como, por ejemplo, los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación) hacia empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, que permitan acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de I+D en TEICs.

AMPLIAR ❯