Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Adimen artifizialaren egoera

Adimen Artifizialaren egoera 2020an

McKinsey&Company-kaurkeztu dituAdimen Artifizialari (AA) buruzko “Adimen Artifizialaren egoera 2020an” txostenaren aurtengo edizioko ondorioak, non aztergai hartu baita nola inplementatu den teknologia hori urtean zehar mundu osoko konpainietan eta nola sortzen duenbalioa.

HANDITZEKO ❯

Adimen artifiziala aprobetxatu industria astuna deskarbonizatzeko

Oso positiboa izan liteke Adimen Artifizialeko aplikazioak erabiltzea industria astunak deskarbonizatzeko, baina baliteke aplikazio horien potentziala mugatuta gelditzea behar ez bezala erabiltzen badira. Berrikuntzaren aldeko apustu gero eta irmoagoak Adimen Artifizialaren erabilera azkartu lezake industriaren deskarbonizazio-prozesuetan, Hoffmann Centre-n artikulu baten arabera.

HANDITZEKO ❯

Automatizazio industrialak urtean 30 mila milioi dolar aurreztu diezazkioke industriari

Merkatu-azterketak egiten dituen ARC AdvisoryGroup (ARC) konpainiak berriki argitaratu duen txosten batek dio automatizazio unibertsalak urtean 30.000 milioi dolar aurreztu diezazkiokeela industriari.Txosten horretan,automatizazio unibertsalaren printzipioetan eta IEC 61499 arauan oinarritutako SchneiderElectric enpresaren EcoStruxureAutomationExpert konponbidea aintzatetsia izan da bere produktibitateagatik, hots, “tresna oso produktiboa izateagatik kontrolerako sistemak diseinatzeko, eta baita ere aitzindaria izateagatik, automatizazio-softwareak eramangarritasun eta hardwarearekiko independentzia-maila berriak lortuko dituen garai batean”.

HANDITZEKO ❯

Gure elikatzeko moduan inpaktu handiena duten zazpi teknologiak

Historian zehar, berrikuntzek mundu mailako etengabekoaldaketak eragin dituzte elikagaiak ekoitzi eta kontsumitzeko dugun moduan. Zazpi adituk azaldu dute zeintzuk diren elikaduraren industrian inpaktu handiena duten aurrerapenak eta datozen urteetan masifikatuko direnak.

HANDITZEKO ❯

ActivaCiberseguridad Programa – 2021

Enpresa txiki eta ertainetan zibersegurtasunaren aplikazioa bultzatzeko laguntzak,ActivaCiberseguridad Programaren barruan

HANDITZEKO ❯

SOStenibilidad 2021 saria

EL CORREO eta BBVAk elkarrekinantolatu duteIngurumen Jasangarritasuneko Berrikuntzaren BBVA Sariketa, helburutzat hartuz berrikuntza sustatzea eta inpaktu soziala duten eta Garapen Jasangarriko Helburuekin (GJH) bat datozen ingurumen-proiektuaksendotu eta zabaltzea, horrela, bidezko hazkunde ekonomiko jasangarria lortzeko. Sariketa honek aitortza egingo die, Basque Country 2030 Agendarekin bat etorriz, garapen jasangarriko baloreak partekatzen dituzten enpresa, profesional zein antolakundeei eta Trantsizio Ekologiko Jasangarria sustatzen duten ekimenei.

HANDITZEKO ❯

Hazitek 2021: Enpresa I+G bultzatzeko Hazitek programa - I. fase

Ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak burutzen laguntzeko laguntza-programak garautzea da agindu honen helburua. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatzekoak dira.

HANDITZEKO ❯

Elkartek Programa 2021: Elkarlaneko Ikerketa Sustatzeko Laguntzak - I. Fasea

Estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzak. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen duten ikerketa, garapen eta berrikuntzako erakundeek egindako Elkarlaneko Ikerketa sustatzeko laguntzak , Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskadi 2020 Planaren espezializazio-arloetan jasota dagoen bezala.

HANDITZEKO ❯

El estado de la Inteligencia Artificial

El Estado de Inteligencia Artificial 2020

McKinsey & Company ha presentado las conclusiones de la nueva edición del informe sobre Inteligencia Artificial (IA) ‘El Estado de Inteligencia Artificial 2020’ que analiza la implementación de esta tecnología en las compañías de todo el mundo durante el último año, así como la forma en que genera valor.

AMPLIAR ❯

Aprovechar la inteligencia artificial para descarbonizar en la industria pesada

La utilización de aplicaciones de Inteligencia Artificial para descarbonizar las industrias pesadas es prometedora, aunque un mal enfoque en su uso podría limitar su potencial. La apuesta cada vez más decidida por la innovación puede acelerar el uso de la Inteligencia Artificial para la descarbonización en la industria, según un artículo de Hoffmann Centre.

AMPLIAR ❯

La automatización universal podría ahorrar a la industria hasta 30 mil millones de dólares al año

Un informe reciente, publicado por la firma de estudios de mercado ARC Advisory Group (ARC), calcula que adoptar la automatización universal podría reportar ahorros a la Industria de hasta 30.000 millones de dólares al año. En el mismo informe, la solución EcoStruxure Automation Expert de Schneider Electric, basada en los principios de la automatización universal y la norma IEC 61499, ha sido reconocida por su productividad, al ser “una herramienta de diseño de sistemas de control altamente productiva y pionera en una nueva época en la que el software de automatización alcanzará nuevos niveles de portabilidad e independencia del hardware”.

AMPLIAR ❯

Las siete tecnologías de mayor impacto en nuestra forma de alimentarnos

A lo largo de la historia, distintas innovaciones han generado cambios constantes en cómo producimos y consumimos alimentos a nivel mundial. Siete expertos explican los avances de la industria alimentaria que más impacto están teniendo en la actualidad y cuáles veremos masificarse en los próximos años

AMPLIAR ❯

Programa Activa Ciberseguridad – 2021

Ayudas dirigidas a impulsar la aplicación de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas en el marco del Programa Activa Ciberseguridad

AMPLIAR ❯

Premio SOStenibilidad 2021

EL CORREO y BBVA convocan el Premio BBVA a la Innovación en Sostenibilidad Medioambiental, con la finalidad de estimular la innovación, consolidación y difusión de proyectos medioambientales, con impacto social y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para un crecimiento económico sostenible y justo. El galardón pretende reconocer a aquellas empresas, profesionales y organizaciones que comparten los valores del desarrollo sostenible e iniciativas que fomentan la transición Ecológica Sostenible, alineadas con la Agenda Basque Country 2030.

AMPLIAR ❯

Hazitek 2021: Programa de Apoyo a la I+D empresarial- Fase I

Ayudas para apoyar la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector empresarial de Euskadi, y en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2020.

AMPLIAR ❯

Programa Elkartek 2021: Ayudas a la Investigación Colaborativa - Fase I

Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas, llevada a cabo por las Entidades de Investigación, Desarrollo e Innovación integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi, en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020.

AMPLIAR ❯