Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


EBko Adimen Artifizialari buruzko Legearen inguruko bost giltzarri

EBko Adimen Artifizialari buruzko Legearen inguruko bost giltzarri

EB AAko munduko polizia izatear dago, gardentasunari, etikarieta gai gehiagori buruzko arau lotesleak ezarri ditu-eta. AAri buruzko Legea lege-proiektu historiko moduan sortu zen, AAren erabilera oinarrizko eskubideetarako arriskutsuagoa den arloetako aurreiritziak murrizteko asmoz; esate baterako, osasuna, hezkuntza, mugetako zaintza eta zerbitzu publikoak. Horrez gain, “arrisku onartezina” sorrarazten duten erabilerak ere debekatuko ditu.

HANDITZEKO ❯

3i Programa: Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari laguntza integrala emateko – 2024

Laguntzen helburua erakundearen honako hau sustatze da:

  • edozein eremutan (ekoizpen-prozesua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa…) berrikuntza proiektuen bidez erakunde eskatzailearen lehiatzeko gaitasuna hobetzera bideratutako jarduketa argi eta garbi estrategikoak,
  • hari loturiko inbertsioak eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak diren eta eragin handia duten nazioartekotzerako jarduketak.

Azken eguna: Otsailaren 23a

HANDITZEKO ❯

Gauzatu Industria Programa Dirulaguntzak - 2024

El Programa Gauzatu Industria consiste en anticipos reintegrables destinados a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras.

HANDITZEKO ❯

Programa 2023: Elkarlaneko Ikerketa Sustatzeko Laguntzak

Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean sartuta dauden I+G+b erakundeek elkarlanean ikerketa egiteko laguntzak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskadi 2030 Planaren espezializazio-eremuetan.

HANDITZEKO ❯

Berrikuntza-ekosistemetarako Laguntzak

Estas ayudas financiarán la actuación de los gestores de los Ecosistemas de Innovación basados en Redes de Excelencia Cervera,

HANDITZEKO ❯

Las cinco claves sobre la Ley de la inteligencia artificial de la UE

Las cinco claves sobre la Ley de la inteligencia artificial de la UE

La UE está a punto de convertirse en la policía mundial de la IA con normas vinculantes sobre transparencia, ética, y más. La Ley de IA se concibió como un proyecto de ley histórico, que mitigaría los perjuicios en ámbitos donde el uso de la IA supone un mayor riesgo para los derechos fundamentales. Por ejemplo, la sanidad, la educación, la vigilancia de fronteras y los servicios públicos, además de prohibir los usos que supongan un "riesgo inaceptable".

AMPLIAR ❯

Programa 3i: Apoyo integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión – 2024

Ayudas para promover actuaciones claramente estratégicas para la empresa, orientadas a mejorar la competitividad de la empresa:

  • proyectos de innovación, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…),
  • inversiones asociadas y actuaciones orientadas a la internacionalización, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto

Último día: 23 de febrero

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Gauzatu Industria - 2024

El Programa Gauzatu Industria consiste en anticipos reintegrables destinados a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras.

AMPLIAR ❯

Programa Elkartek 2024: Ayudas a la Investigación Colaborativa

Ayudas, para la realización de investigación colaborativa, llevada a cabo por las entidades de I+D+i integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi, en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030.

AMPLIAR ❯

Ayudas a Ecosistemas de Innovación

Estas ayudas financiarán la actuación de los gestores de los Ecosistemas de Innovación basados en Redes de Excelencia Cervera,

AMPLIAR ❯