Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


norabidea 2019: Bizkaiko enpresen %57,1ek berrikuntza-jardueraren bat egin dute 2018an

IKUSI TXOSTENA

Bizkaiko enpresen %57,1ek adierazi dute berrikuntza-jardueraren bat egin dutela 2018an, norabidea 2019, berrikuntzak Bizkaiko enpresetan duen garrantziari buruzko inkestaren arabera, Barrixek urtero egiten duen azterketa bat da, bere bitartez aztertzeko nolako harremana duten Bizkaiko enpresek berrikuntzarekin.

Inkesta honen oinarri den eta enpresetako berrikuntza-jardueraren sistematizazio-gradua neurtzen duen Bizkaiko Berrikuntzaren Indizearen arabera, enpresen %34,1ek berrikuntza-maila handia edo oso handia dute.

LORTUTAKO HELBURUAK

Norabidea 2019 txostenean bada beste ondorio garrantzitsu bat, antolakundeen %62,1ek uste baitute berritzeko hartutako erabakia arrakastatsua izan dela. Hona hemen lortu dituzten emaitzak: kalitate hobea (%81,1), fakturazio handiagoa (%77,6), eta bezeroen premiei arinago erantzuteko gaitasuna (%74,9).

LANKIDETZA

Bizkaiko enpresen %40,9 lankidetzan aritu dira azken urtean. Horrelako lankidetza-akordioak dauzkaten enpresen tasa berdin mantendu da azken hiru ekitaldietan, beraz, esan genezake funtzionatzeko modu hori ohikoa dela enpresen artean.

Berritzaile eta ez-berritzaile bezala sailkatutako enpresen desberdintasun handienetako bat da ez-berritzaleek berritzaileek baino askoz gutxiago parte hartzen dutela eragile teknologiekiko lankidetzetan. Alde hori nabarmena da baita ere Unibertsitateekiko lankidetzan.

ENPRESA EZ-BERRITZAILEAK

Beste muturrean daude 2018an inolako berrikuntza-jarduerarik egin ez duten enpresak, %42,9 alegia.

Berritzen ez duten enpresen %64,8k diote nolabaiteko laguntzak (dirulaguntzak, orientazioa, zerbitzu teknologikoak, e.a.) beharko lituzketela egoera hori aldatzeko.

ARGIBIDE GEHIAGO

IKUSI TXOSTENA

norabidea 2019: Un 57,1% de las empresas de Bizkaia innovó en 2018

VER INFORME

Un 57,1% de las empresas de Bizkaia reconoce haber hecho alguna actividad innovadora en 2018, según datos de norabidea 2019, estudio de carácter anual, que elabroamos en barrixe, para analizar la relación de las empresas de Bizkaia con la innovación.

Además el Índice de Innovación de Bizkaia, que mide el grado de sistematización de la actividad innovadora en las empresas, indica que un 34,1% de las empresas tiene un nivel alto o muy alto de innovación.

OBJETIVOS ALCANZADOS

Otra de las principales conclusiones de Norabidea 2019 es que el 62,1% de las organizaciones valora como un éxito su decisión de innovar, obteniendo con ello una mayor calidad (81,1%), un incremento de la facturación (77,6%) y una reducción del tiempo de respuesta a las necesidades de los clientes (74,9%).

COOPERACIÓN

El 40,9% de las empresas del territorio ha cooperado en el último año. La tasa de empresas que practica esos acuerdos de cooperación en los tres ejercicios anteriores se mantiene también estable de forma que podemos afirmar que es habitual en el funcionamiento de las empresas.

Las principales diferencias entre las empresas categorizadas como innovadoras y no innovadoras se puede apreciar en su participación en colaboraciones con agentes tecnológicos o públicos de investigación que resultan mucho más ajenos para las no innovadoras. Una diferencia que puede apreciarse también en la colaboración con Universidades.

EMPRESAS NO INNOVADORAS

En el otro extremo están las compañías que no han tenido ningún tipo de actividad innovadora en 2018, el 42,9%.

Sin embargo, un 63,6% de las empresas que no innovan cita la necesidad de algún tipo de apoyo (subvenciones, orientación, servicios tecnológicos, etc.) para cambiar esta situación.

MÁS INFORMACIÓN

VER INFORME