Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Nuevas ayudas a la Innovación

2018ko Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Plana

Helburuak Laguntzen programa honen asmoa Bizkaiko enpresen berrikuntzako, teknologikoki aurreratuak diren ekoizpen-inbertsioak egiteko eta lehiakortasuneko gaitasuna areagotzea da, modu iraunkorrean eta ingurunean integratuta.

Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari Laguntza Integrala emateko 2018ko 3i Programa

Erakundearen edozein eremutan (ekoizpen-prozesua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa…) berrikuntza teknologikoko zein ez-teknologikoko proiektuen bidez erakunde eskatzailearen lehiatzeko gaitasuna hobetzera bideratutako jarduketa argi eta garbi estrategikoak, hari loturiko inbertsioak eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak diren eta eragin handia duten nazioartekotzerako jarduketak diru-laguntza jaso dezaketen egitatetzat jotzen dira.

Elkarlanean Programa 2018

Enpresen arteko lankidetza eta bitarteko organismoen arteko lankidetza bultzatzeko diru laguntzak.

Hazitek programa I. fase

Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez iragartzen baita, 2018ko ekitaldirako, enpresa I+G bultzatzeko diru laguntzak.

Elkartek Programa I.fase

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzen 2018ko ekitaldirako I. faserako deialdia.

Nuevas ayudas a la Innovación

Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2018

Ayudas a la competitividad de la entidad solicitante mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…) e inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto

Programa 3i de Apoyo Integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión 2018

Ayudas a actuaciones estratégicas de la empresa, que estén orientadas a mejorar la competitividad de la entidad solicitante mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…), las inversiones asociadas y actuaciones orientadas a la internacionalización, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto.


Programa Elkarlanean 2018

Ayudas a la colaboración interempresarial y a la colaboración entre organismos intermedios


Hazitek 2018: Fase I

Programa de ayudas para el apoyo a la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector empresarial.

Programa Elkartek: Fase I

Apoyo a la realización de Investigación Colaborativa, llevada a cabo por las Entidades de Investigación, Desarrollo e Innovación integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi.