Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Nuevas ayudas a la Innovación e Internacionalización

Ekitaldian gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko

Ekitaldian gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak. Diru-laguntza jaso dezakeen ekintza izango da zein eta proiektu horiek Bizkaian egitea, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren jarduketa-lerroekin bat eta gizartetik baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonentzat zuzenduta.

Epea: 2018ko apirilaren 9etatik 27etara

Autoenplegua eta Enpresen Sorrera sustatzeko diru-laguntzak

Deialdi honetan, enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitza lagundu ahalko da diruz. Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen helburua negozio-plana egitea izango da.

Epea: 2018ko apirilaren 9etatik 2018ko apirilaren 20etara

Nazioartekotzeari buruzko Programa 2018

Diruz lagundu daitekeen egitatetzat hartuko dira: ekoizpen sektoreetako edo zerbitzuetako Bizkaiko enpresa txiki eta ertainen proiektuak, baldin eta enpresa herrialde berri batean ezartzea badute helburutzat.

Epea: 2018ko apirilaren 12etatik, apirilaren 30etara

Nazioarteko Partzuergoak Sustatzeko Programa

Diruz lagun daitekeen egitatetzat joko dira erakunde onuradunek Bizkaiko enpresa txiki eta ertainentzat sustatutako proiektuak, beti ere proiektuen xedea Bizkaiko enpresen arteko lankidetza atzerrira elkarrekin ateratzeko.

Epea: 2018ko apirilaren 12etatik apirilaren 30etara

Programa Bikaintek

Agindu honen xedea 2018. ekitaldirako laguntzak arautzea eta horietarako deialdia egitea da, enpresetan industria-doktoregoak egin ditzaten eta enpresek doktore titulua duten ikertzaileak har ditzaten, karrera profesionalen hasieratik haien laneratzea sustatzeko eta, talentua bereganatzearen bitartez, EAEko ekoizpen-ehunaren lehiakortasuna gehitzeko.

Epea: 2018ko apirilaren 13etatik 2018ko ekainaren 13etara

Nuevas ayudas a la Innovación e Internacionalización

Ayudas a Proyectos de Innovación Sociolaboral

Ayudas a proyectos de innovación sociolaboral. La acción subvencionable consistirá en el desarrollo de dichos proyectos en Bizkaia, en consonancia con las líneas de actuación del Departamento de Empleo Inclusión Social e Igualdad y especialmente dirigidos a personas en situación de exclusión social.

Plazo de presentación: del 9 al 27 de abril de 2018

Fomento del Autoempleo y Creación de Empresas

Ayudas para el asesoramiento para la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales. Las acciones objeto de subvención tendrán como objetivo la realización del plan de negocio.

Plazo de presentación: Del 9 de abril al 20 de abril de 2018

Programa de Internacionalización 2018

Ayudas a proyectos de pymes de Bizkaia de sectores productivos o de prestación de servicios que persigan la introducción de la empresa en un nuevo país.

Plazo de presentación: del 12 de abril al el 30 de abril de 2018

Programa de Fomento de Consorcios Internacionales

Ayudas a proyectos, promovidos por las entidades beneficiarias, que vayan dirigidos a pymes de Bizkaia y que tengan como finalidad la cooperación entre empresas de Bizkaia para su salida conjunta al exterior.

Plazo de presentación: del 12 al 30 de abril de 2018

Programa Bikaintek

Ayudas para la realización de doctorados industriales en las empresas así como para la incorporación de personal investigador con título de doctor o doctora por parte de las empresas.

Plazo de presentación: del 13 de abril al 13 de junio de 2018