Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Patenteak eta Markak Bizkaian - 2021eko lehen seihilekoa

barrixe – Bizkaiko Berrikuntza Behatokiak Bizkaiari eta beste euskal probintziei buruzko datuak atera ditu, Patente eta Marken Espainiako Bulegoak argitaratzen dituenak, datu horien bilakaera ikusteko. Eta hauek dira 2021eko lehen seihilekoaren emaitzak:

  • 2021eko lehen seihilekoan, Bizkaian 9 patente nazional eskatu ziren, hau da, 2020an baino % 55 gutxiago.
  • Diseinu industrialeko eskaerei dagokienez, guztira 9 izan dira, 2020an baino hiru gutxiago.
  • Erabilgarritasun-ereduen eskaerei dagokienez, portaera positiboagoa izan da; izan ere, 2020an 17 eskaera egin ziren, eta guztira 25, hau da, % 47 gehiago.
  • Azkenik, marken eskaerei dagokienez, datuek adierazten dute euskal lurraldeen artean Bizkaia dela marka-eskaeren kopuru handiena duena, guztira 537 baitira (2020an baino 18 gehiago).

Covid aurreko konparazioa

Covid aurreko 2019ko lehen seihilekoarekin alderatuta, ikusten da Bizkaian oraindik ez dela susperraldirik izan, patenteen, erabilgarritasun-ereduen eta marken eskaerek behera egin baitute. Industria-diseinuko eskaerak erregistro bakar batean hazten dira.

Antzeko zerbait gertatzen da EAE osoan; izan ere, behera egin dute bai patenteek, bai erabilgarritasun-ereduek eta markek. Gora egin duen adierazle bakarra diseinu industrialari buruzkoa da, baina modu arinean ere, hiru eskaera gehiagorekin.

IKUSI TXOSTENA

Patentes y Marcas en Bizkaia - 1er semestre 2021

barrixe-Observatorio de la Innovación de Bizkaia, extrae los datos relativos a Bizkaia y de las otras provincias vascas, que publica la Oficina Española de Patentes y Marcas, para ver la evolución de dichos datos. Y estos son los resultados del primer semestre de 2021:

  • En el primer semestre de 2021 la solicitud de patentes nacionales en Bizkaia fueron un total de 9, lo que supone un 55% menos que en 2020
  • Si hablamos de solicitudes de diseño industrial, éstas han sido un total 9, tres menos que en 2020.
  • En lo que se refiere a las solicitudes de los modelos de utilidad, el comportamiento ha sido más positivo ya que se ha pasado de 17 solicitudes en 2020, a un total de 25, es decir, un 47% más.
  • Finalmente, en lo que respecta a solicitudes de marcas, los datos indican que, entre los territorios vascos, es Bizkaia quien tiene un número mayor de solicitudes de marca ascendiendo a un total de 537 (18 más que en 2020)

Comparativa pre-covid

En cuanto a la comparativa con el primer semestre de 2019, previo a la covid, se aprecia que en Bizkaia no hay aún recuperación, ya que se registra un descenso en las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y marcas. Las solicitudes en diseño industrial solo crecen en un registro.

Algo parecido pasa en el conjunto de la CAPV, donde descienden tanto patentes, como modelos de utilidad y marcas. El único indicador que sube es el relativo al diseño industrial, pero también de forma leve con tres solicitudes más.

VER INFORME