Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Patentes y Marcas en Bizkaia - 2017

2 017an Bizkaian erabilgarritasun-eredu eskaerek, marka eta diseinu industrialeko eskaerak egonkor mantendu dira, eta, patenteek berriz, beherantz egin dute.

Patente eskaeren eskaerak: beheranzko bideari eutsi dio Bizkaian, 2013az geroztik hartutako norabidea mantenduz; guztira 30 eskaera egin dira, 2016ko epealdi berean baino 16 gutxiago.

Diseinu industrialeko diseinu eskaerak: Bizkaian guztira 11 eskaera egin , hau da, 2016ko epealdi berean baino 21 gutxiago.

Erabilgarritasun ereduen eskaerak: igaro bat ikus ahal da, 45 eskaeratik 57ra igaroz.

Marka eskaerak: 2017ko lehen seihilekoko datuek diote Bizkaian egin direla marka eskaera gehien, guztira 984.

Ikusi txostena

Patentes y Marcas en Bizkaia - 2017

En el 2017 Bizkaia muestra una linea descendente en solicitudes de patentes y diseño industrial, mientras que se sube ligereamente en lo que se refiere a solicitudes de marcas y modelos de utilidad.

Solicitud de Patentes: Bizkaia mantiene la línea de descenso que viene mostrando desde 2013, situándose en un total de 30, es decir,16 menos que en 2016.

Solicitud de Diseño Industrial: han sido un total de 11, lo que supone 21 menos que en 2016.

Solicitud de Modelo de Utilidad: se aprecia una recuperación, al pasar de 45 a 57 solicitudes.

Solicitudes de Marcas: Bizkaia donde tiene lugar un número mayor de solicitudes de marca, ascendiendo a un total de 984.

Ver informe completo