Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


2i plana - Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko diru laguntzak

Diruz lagundu ahal diren egitateak hauek dira: erakundearen lehiakortasuna edozein arlotan (prozesua, produktua, antolaketa, parte-hartzea, merkatua, jabetzaren babesa) berrikuntza teknologikoko nahiz ez-teknologikoko proiektuen bidez hobetzea helburu duten jarduerak eta inbertsio aurreratuak, baldin eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak badira eta eragin handia badute.

Onuradunak

  • Bizkaiko enpresek, jarduera nagusia hauetariko bat badute: industria, eraikuntza, garraioa, industriari lotutako zerbitzuak, turismoa eta handizkako merkataritza
  • 5 eta 100 pertsona arteko langile edukitzea, lansaio osokoak urteko kopuru baliokideetan.

Eskabideak aurkezteko epea 2019ko martxoaren 25an hasiko da, eta 2019ko apirilaren 12ko amaituko da.

Ikusi informazio gehiago

Plan 2i - Ayudas a la Innovación e Inversión Avanzada

Ayudas para mejorar la competitividad de as empresas, mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…) e inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto.

Beneficiarios

  • Empresas de Bizkaia, del sector Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la Industria, Turismo y Comercio al por mayor
  • Con una plantilla de entre 5 y 100 personas

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 25 de marzo hasta el 12 de abril de 2019

Ver más información