Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Programa Innobideak-Kudeabide 2018

Innobideak-Kudeabide 2018 programa

Deialdia 5 eta 49 pertsona arteko plantilla duten eta Bizkaian kudeaketa aurreratuaren arloko finkatze-proiektu bat (2B) garatu nahi duten enpresentzako da.

Diruz lagungarriak diren finkatze-proiektuak (2B) gutxienez eremu hauetako bat hobetzeko egin behar dira:
estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea, berrikuntza eta emaitzak.

Eskabideak aurkezteko epea: 2018ko apirilaren 9etatik, 2018ko irailaren 28etara

Programa Innobideak-Kudeabide 2018

Programa Innobideak-Kudeabide 2018

Subvenciones a empresas con plantilla entre 5 y 49 personas que quieran desarrollar un proyecto de consolidación en gestión avanzada (2B) en Bizkaia.

Los proyectos de consolidación (2B) subvencionables deberán estar orientados a la mejora en al menos alguno de los siguientes ámbitos:
estrategia, clientes, personas, sociedad, innovación o resultados.

Plazo de presentación: del 9 de abril al 28 de septiembre de 2018.