Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Renove Industria 4.0 - 2019

Oinarri hauek Industria 4.0ren proiektuak inplementatzeko makineria edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosten laguntzea dute helburu. Ildo horri jarraikiz, Euskadiko Autonomia Erkidegoko manufaktura-enpresa industrialetan, fabrikazio aurreratuaren eremuaren barruan, teknologiak aplikatu beharko dira.

Makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) hurrengo teknologiaren bat erabili edo sartzen duten proiektuei aurre egiteko erosiko da:

 • Fabrikazio aurreratuaren proiektuak, makineria edota ekipamendu aurreratuarekin (hardwarea eta softwarea); aurrekoaren harira, Big Data eta analitika aurreratuaren teknikak sartuko dira
 • Fabrikazio gehigarriaren proiektuak
 • Robotika aurreratu eta elkarlaneko proiektuak
 • IIoT (Industrial Internet of Things) proiektuak
 • Industria-ingurunerako adimen artifizialeko proiektuak
 • Sistema ziber-fisikoen proiektuak
 • Errealitate birtualaren proiektuak
 • Errealitate areagotuaren proiektuak
 • Biki digitalen (Digital Twins) proiektuak

Amaiera data: 2019ko abenduaren 5ean

Argibide gehiagorako

Renove Industria 4.0 - 2019

Estas ayudas están destinadas a apoyar a las pymes para la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), para la implementación de proyectos de Industria 4.0, dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Fabricación Avanzada en empresas industriales manufactureras de Euskadi.

Esta maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) deberá de ser adquirido con el objetivo de abordar proyectos que incorporen o hagan uso de las siguientes tecnologías:

 • Fabricación Avanzada con maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) que incorporen técnicas de Big Data y Analítica avanzada,
 • Fabricación Aditiva
 • Robótica Avanzada y Colaborativa
 • IIoT (Industrial Internet of Things)
 • Inteligencia Artificial
 • Sistemas ciber-físicos
 • Realidad Aumentada
 • Gemelos Digitales (Digital Twins)

Plazo de presentación: hasta el 5 de diciembre de 2019

Más infromación