Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ekimen Ekintzaileak Sustatzeko Diru-Laguntzak 2021

Laguntza-programa honen helburua sustatzaileek sustatutako enpresa-proiektuak sortzen eta abian jartzen laguntzea da, honako jarduketa hauen bidez:

  • Enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitza: negozio-plan bat egitea da helburua
  • Enpresak martxan jartzeko eta sortzeko laguntzak: enpresa bat sortzeko, abian jartzeko eta martxan jartzeko laguntzak, edozein dela ere enpresaren forma juridikoa.
  • Enpresak eskualdatzeko laguntzak: enpresak eskualdatzeko laguntzak, gutxienez funtzionamenduan dagoen enpresa baten % 80 eskuratuz.
  • Enpresa-kontsolidazioa laguntzak: 2019ko eta 2020ko autoenpleguari buruzko dekretuetan lagundutako enpresen jarraitutasuna eta finkapena indartzeko laguntzak

Subvenciones para el Fomento de Iniciativas Emprendedoras 2021

Este programa de ayudas tiene como objetivo apoyar la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por personas promotoras, a través de las siguientes actuaciones:

  • Asesoramiento para la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales: el objetivo es la realización de un plan de negocio.
  • Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas: ayudas para la creación, la puesta en marcha y funcionamiento de una empresa, cualquiera que sea su forma jurídica,
  • Ayudas a la transmisión empresarial: ayudas para la transmisión empresarial, mediante la adquisición de, al menos, el 80% de una empresa en funcionamiento
  • Ayudas a la consilodación empresarial: Ayudas dirigidas a apoyar la continuidad y fortalecer la consolidación de las empresas apoyadas en los Decretos de autoempleo de l2019 y 2020.