Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Bizkaiko enpresen % 38,5ek proiektu komunak garatzeko ezagutza partekatzen du

Bizkaiko enpresen lankidetza eta berrikuntzarekin duten lotura - 2020

Norabidea 2020 ikerketaren arabera, Bizkaiko enpresen % 38,5ek lagundu du 2019an. Aurreko hiru ekitaldietan (2016, 2017 eta 2018) lankidetza-akordio horiek egiten dituzten enpresen tasa ere egonkorra da, eta enpresen funtzionamenduan ohikoa dela esan dezakegu.

HANDITZEKO ❯

InnoCámaras 2020 Programa

ETEentzako laguntzak, enpresaren lehiakortasuna hobetuko duten berrikuntzak egin ditzaten produktu edota zerbitzuetan, prozesuetan, merkaturatze-prozesuan edo antolakuntzan.

HANDITZEKO ❯

Ze abantaila eskaintzen die adimen artifizialak ETEei?

Zereginak automatizatu eta datuak aztertu bezero gehiago lortzeko, horra AAk eskaintzen dituen aukerak. Adimen Artifiziala (AA) ez da bakarrik korporazio handientzat, ETEek ere etekina atera diezaiekete AAren abantailei. Europako Batzordeak egin berri duen ikerketa baten arabera, Espainian ETEen (hots, 50-249 langile bitartean dituzten enpresen) %57k AA erabiltzen dute dagoeneko.

HANDITZEKO ❯

Etorkizuneko mugikortasuna kolaboratiboagoa eta jasangarriagoa izango da

Telekomunikazioen, garraioaren eta automobilgintzaren sektoreek konektagarritasuna lehenesten dute, segurtasuna, bizi-kalitatea eta lehiakortasuna hobetzeko. 5G, Gauzen Interneta (IoT), sentsoreak eta adimen artifiziala bezalako teknologiak elkarrekin uztartzen dira ibilgailuak, azpiegiturak eta telekomunikazio-sareak konektatzeko. Berrikuntza horiei esker, aukera asko dago bide-segurtasuna, ekonomiaren lehiakortasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko.

HANDITZEKO ❯

Euskal AEk berrikuntza handiko Europako herrialdeen artean segitzen du

Europako Berrikuntzako Adierazleen Panelak (European Innovation Scoreboard –EIS 2020–) 0,502ko balioa lortu du Euskal AEn, 2019ko datuekin, EB-27ko batezbestekoaren ia berdina, 0,507ko balioarekin, Eustatek landutako datuen arabera. Datu horren arabera, Euskal AE berrikuntza handiko herrialdeen taldean kokatzen da, EB-27k erregistratutakoaren % 95etik gorako batezbestekoa lortu baitu; zehazki, 2019an % 99,1ekoa izan da, eta 2012an % 91,9koa baino ez zen.

HANDITZEKO ❯

Basauri eta Etxebarriko enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak - 2020-2021

Oinarri hauen xedea da 50 langile baino gutxiago dituzten enpresek Covid osteko egoera berrian, Behargintza Basauri- Etxebarrik lehiakortasun proiektuak diseinatu edo garatzeko emandako laguntza ekonomikoen deialdia arautzea

HANDITZEKO ❯

Un 38,5% de las empresas de Bizkaia comparte conocimiento para desarrollar proyectos comunes

La cooperación en las empresas de Bizkaia y su vinculación con la innovación - 2020

Según el estudio norabidea 2020, un 38,5% de las empresas de Bizkaia ha cooperado en 2019. La tasa de empresas que practica esos acuerdos de cooperación en los tres ejercicios anteriores (2016, 2017 y 2018) se mantiene también estable de forma que podemos afirmar que es habitual en el funcionamiento de las empresas.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas InnoCámaras 2020

Ayudas a pymes para llevar a cabo innovaciones en productos y/o servicios, en procesos, en comercialización u organización, con el objetivo de mejorar la competitividad en la empresa.

AMPLIAR ❯

Qué ventajas ofrece la inteligencia artificial a las pymes

Automatizar tareas y analizar datos para conseguir más clientes, las oportunidades de la IA. La inteligencia artificial (IA) no solo es para las grandes corporaciones; también las medianas y pequeñas empresas pueden beneficiarse de sus ventajas. Según un reciente estudio de la Comisión Europea, en España un 57 % de las medianas empresas (de entre 50 y 249 empleados) ya la utilizan.

AMPLIAR ❯

La movilidad del futuro será más colaborativa y sostenible

El sector de las telecomunicaciones, el transporte y la automoción priorizan la conectividad para mejorar seguridad, calidad de vida y competitividad. Tecnologías como el 5G, la internet de las cosas (IoT), los sensores o la inteligencia artificial confluyen para conectar vehículos, infraestructuras y redes de telecomunicaciones. Gracias a estas innovaciones, las posibilidades de mejora para la seguridad viaria, la competitividad de la economía y la calidad de vida son abundantes.

AMPLIAR ❯

Euskadi asienta su posición entre los países europeos con alta innovación

El Panel Europeo de Indicadores de Innovación-European Innovation Scoreboard -EIS 2020-, alcanza un valor de 0,502 en la C.A. de Euskadi con datos referidos a 2019, según datos elaborados por Eustat. Este dato sitúa a la C.A. de Euskadi al nivel del grupo de países con alta innovación, al obtener una media superior al 95% de la registrada por la UE-27, en concreto del 99,1% este 2019, cuando en 2012 únicamente representaba el 91,9%.

AMPLIAR ❯

Ayudas para la mejora competitiva de las empresas de Basauri y Etxebarri 2020-2021

Ayudas económicas que Behargintza Basauri- Etxebarri otorga con el fin de que las empresas que ocupan menos de 50 personas trabajadoras diseñen y/o desarrollen proyectos de mejora competitiva en la nueva situación post Covid.

AMPLIAR ❯