Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Elektrizitatea sortuko duten leihoak

Elektrizitatea sortuko duten leihoak

Australiako zientzialariek Nano Energy aldizkarian argitaratutako artikulu batean diotenez, leihoetako beirari erants dakizkiokeen eguzki-zelula erdigardenek iraultza ekar lezakete arkitektura, hiri-plangintza eta elektrizitatearen sorkuntzaren esparruetara.

HANDITZEKO ❯

4.0 Industria: mikro-momentuak, biki digitalak eta edizio genetikoa

Adimen artifiziala, gauzen internet, errealitate birtuala, big data edo dronak dira laugarren iraultza industrialean ezagun egin diren sistema batzuk. Agian herritar arruntek ez dakite teknologia horiek zehaztasunez definitzen, baina seguru inoiz entzun dutela zerbait haiei buruz, eta gai izango lirateke erabilpen ezagun edo berrienetako batzuk aipatzeko: hasi Netflix-eko telesail eta pelikulen gomendio automatikoetatik, eta Txinan koronabirusak isolatutako eremuetara medikamenduak eramateko tripulazio gabeko hegazkinetara.

HANDITZEKO ❯

Osasun sektoreko adimen artifizialak ia % 45eko hazkundea izango du urtean

Osasun sistemak eta osasun langileak izan dira pandemiaren aurkako lehen defentsa-lerroa, eta argi gelditu da euren baliabideak indartu beharra dagoela. Helburu hori gogoan, badaude lagungarri izan daitezkeen hainbat teknologia, besteak beste, adimen artifiziala, zeinak 45.000 milioi dolarretik gora mugituko baititu 2026an.

HANDITZEKO ❯

Birusen aurkako iragazki biodegradagarriak garatu dituzte maskarak fabrikatzeko

Babes aktiboa eta pasiboa ematen dute: ez diote sartzen uzten birusari, eta birusak hiltzeko produktuak dauzkate iragazkietan. CSICen menpekoAgrokimika eta Elikagaien Teknologia Institutuaren (IATA) proiektu bateko ikerlariak birusen aurkako iragazki biodegradagarriak garatzen ari dira maskarak fabrikatzeko.

HANDITZEKO ❯

Bitartez 2020: kultura- eta gizarte-bitartekotza eta -berrikuntzako proiektuetarako laguntzak

Programa honen xedea da bitartekaritza eta sare-lanaren bidez ikerketa, berrikuntza eta arte garaikidearekin konprometituta dauden kultura eta gizarte arloko bitartekaritza- eta berrikuntza-proiektuei bideratutako dirulaguntzak emateko arauak ezartzea eta deialdia egitea.

HANDITZEKO ❯

2020ko Pilotu Laguntza Programa

Nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen diseinuan eta garapenean parte hartu eta nazioartekotze-prozesuan garapen jasangarria sustatu nahi duten enpresentzako laguntza ez-itzulgarriak dira Pilotu programa.

HANDITZEKO ❯

Emaitek Plus laguntza-programa 2020

Emaitek Plus laguntza-programa arautzen da, zeinaren bidez laguntzen baita Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko Ikerketa Kooperatiboko Ikerketa Zentroen eta Foku Anitzeko Teknologia Zentroen jarduera ez-ekonomikoa. Hartarako finantzaketa esleituko zaie, betiere daukaten jarduera globalaren emaitzak aztertu eta ebaluatu ostean.

HANDITZEKO ❯

Ventanas que generan electricidad

Ventanas que generarán electricidad

Unas células solares semitransparentes que pudieran incorporarse al vidrio de las ventanas serían una revolución que podría transformar la arquitectura, la planificación urbana y la generación de electricidad, dicen los científicos australianos en un artículo aparecido en la revista Nano Energy.

AMPLIAR ❯

Industria 4.0: micro-momentos, gemelos digitales y edición genética

La inteligencia artificial, la internet de las cosas, la realidad virtual, el big data o los drones son algunos de los sistemas más populares de la cuarta revolución industrial. Tal vez el ciudadano medio no sepa definirlos con precisión, pero probablemente habrá oído hablar de ellos e incluso será capaz de citar algunos de sus usos más conocidos o recientes: de las recomendaciones automáticas de series y películas de Netflix en el salón de su casa al suministro de medicamentos en zonas de China aisladas por el coronavirus mediante aeronaves sin tripular.

AMPLIAR ❯

La inteligencia artificial en el sector sanitario crecerá anualmente casi un 45%

Los sistemas de salud, con los sanitarios a la cabeza, han sido la primera línea de defensa contra la pandemia, y se ha evidenciado la necesidad de reforzar sus recursos. En esta objetivo algunas tecnologías serán de mucha ayuda, entre ellas la inteligencia artificial, que llevará a mover más de 45.000 millones de dólares en 2026.

AMPLIAR ❯

Desarrollan filtros antivirales biodegradables para fabricar mascarillas

Protegen de manera activa y pasiva: impiden la entrada del virus e incorporan viricidas en los filtros. Un proyecto del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), dependiente del CSIC, está desarrollando filtros antivirales biodegradables para fabricar mascarillas.

AMPLIAR ❯

Bitartez 2020: ayudas a proyectos de mediación e innovación cultural y social

Bitartez son subvenciones dirigidas a aquellos proyectos de mediación e innovación cultural y social comprometidos con la investigación, la innovación y la contemporaneidad artística desde la mediación y el trabajo en red.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Pilotu 2020

El Programa Pilotu consiste en ayudas no reintegrables a empresas que desean participar en el diseño y desarrollo de proyectos piloto de inversión pública internacional y promover el desarrollo sostenible a lo largo del proceso de internacionalización.

AMPLIAR ❯

Programa Emaitek Plus 2020

Emaitek Plus es un programa de apoyo a la actividad no económica de los Centros Tecnológicos Multifocalizados y a los Centros de Investigación Cooperativa CICs, de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, para asignarles financiación a través de la evaluación y el análisis de los resultados de su actividad a nivel global.

AMPLIAR ❯