Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


2019ko Zabaldu Programa

Gutxi nazioartekotuta dauden enpresei atzerrian duten presentzia areagotzen laguntzea eta nazioartekotze prozesuan zehar garapen iraunkorra sustatzea du helburu Zabaldu programak.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak

 • Zabaldu programak aholkularitza estrategiko eta operatiborako 8 ordu doan eskaintzen dizkie laguntzaren enpresa onuradunei
 • Nazioartekotze estrategia lantzea.
 • Jabetza industrialari lotutako gastuak eta homologazioak
 • Azokei lotutako gastuak
 • Bidaiak
 • Sustapen gastuak

Eskaera aurkezteko epea

2019ko apirilaren 26etatik 2019ko urriaren 31etara

Argibide gehiagorako

Programa Zabaldu 2019

El objetivo del programa es ayudar a las empresas poco internacionalizadas a aumentar su presencia en el extranjero y promover el desarrollo sostenible a lo largo del proceso de internacionalización.

Gastos subvencionables

 • 8 horas de asesoramiento estratégico y operativo gratuito
 • Elaboración de una estrategia de internacionalización
 • Gastos asociados a la propiedad industrial y homologaciones
 • Gastos asociados a las Ferias
 • Viajes
 • Gastos de promoción

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 26 de abril hasta el 31 de octubre de 2019

Más información