Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Lider berritzaileen 7 jarrera

Ezagutu Hazinnova: Zure ETE-ak berrikuntzan duen atea

Jardunaldi honetan azalduko dizugu zer den HAZINNOVA eta nola parte har dezakezun. Gainera, bi enpresaren lekukotzak entzungo ditugu. Enpresa horiek hainbat neurri ezarri dituzte berrikuntza sustatzeko eta dagoeneko emaitza batzuk lortu dituzte beren merkatuko posizionamendua hobetzeko.

HANDITZEKO ❯

Lider berritzaileen 7 jarrera

Zeintzuk dira berrikuntzarako aldaketa kulturalaren aitzindari garrantzitsuenak? Ez dira soilik goi- eta erdi-mailako kudeatzaileak. Sarritan beste profesional eta espezialista batzuek ere beren gain hartzen dute prozesu horien lidergoa. Nolanahi ere, beti izaten dira pertsona anbiziotsuak, irmoki uste dutenak posible dela gauzak beste modu batean eta hobeto egitea. Sinetsirik daudenak merezi duela aldaketaren aldeko ahalegina egiteak, eta prest daudenak arriskuak hartzeko.

HANDITZEKO ❯

Arrakasta gehien izango duten etorkizuneko lanpostuak

Etorkizuneko lanpostuak inkognita handi bat dira, eta unibertsitateetako ikasle askok ez dakite zer ekarriko dien etorkizunak. Kaspersky Lab-ek eginiko azterlan baten arabera, ikasleen %31k uste dute oraindik existitzen ez diren lanpostu batzuetarako ari direla prestatzen.

HANDITZEKO ❯

Eguzkiak jotzean bere burua suntsitzen duen banpiro-materiala

Banpiroen legendetan bezala, material berri honek bere burua suntsitzen du eguzkiaren argiak ukitzen duenean edo norbaitek urrunetik botoi bat sakatuta desagerrarazi egiten duenean. Zientzialarien lanari esker, posible da desagerrarazte-prozesu hori bat-batean gertatzea edo ordu zehatz baterako programatzea.

HANDITZEKO ❯

I+G+B-ko proiektuei zuzendutako laguntzak: Nazioarteko Programazio Bateratua

Laguntza hauen helburua da Europa mailako eta nazioarteko ikerketa proiektuei laguntzea; horretarako, finantzaketa emango da Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitateen Ministerioarekin batera Europako edo nazioarteko deialdi bateratuetako arlo tematiko espezifikoetan arrakastaz parte hartu duten ikerketa-proiektu eta -programa multilateral eta kolaboratiboen Espainiako zatiarentzat, baldin eta bikaintasun zientifikoa eta nazioarteko lankidetzaren balio erantsia frogatu badituzte gizartearen erronkei aurre egiteko orduan.

HANDITZEKO ❯

Ikerkuntzako Euskadi Sariaren 2019ko

Dekretu honen helburua Ikerkuntzako Euskadi Sariak arautzea da, jarduera zientifikoa sustatzeko asmoz. Saria bi urtetik behin aldatzen da, era honetan: urte bikoitietan, Zientzia eta Teknologiari buruzko da, eta, urte bakoitietan, berriz, Gizarte Zientzien eta Humanitateei buruzkoa.

HANDITZEKO ❯

Global Innovation Day 2019

Global Innovation Day egunak XIX Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Astea inauguratuko du. Berrikuntza disruptiboa izango da jardunaldiaren ildo nagusia. Sektore eta neurri ezberdinetako Euskadiko hainbat erakundek erakutsiko ditu bere proiektu disruptiboak; hau da, merkatuan iraultza eragin dutenak edo bertan nitxo berriak sortzen ari direnak. Urriaren 15era arte aurkez daitezke proiektu disruptiboak Global Innovation Day 2019-ra.

HANDITZEKO ❯

7 actitudes de líderes innovadores

Conoce el Programa Hazinnova: Tu puerta de entrada a la Innovación

En esta jornada explicaremos qué es y cómo puedes participar en HAZINNOVA. Además, contaremos con el testimonio de dos empresas que han implantado medidas para fomentar la innovación y que ya han obtenido resultados que mejoran su posicionamiento en el mercado.

AMPLIAR ❯

7 actitudes de líderes innovadores

¿Quiénes son los principales adalides del cambio cultural para la innovación? No son solamente los gerentes de alto y medio nivel. Los profesionales y especialistas también asumen a menudo funciones de liderazgo en estos procesos. En todo caso, son personas ambiciosas con una profunda convicción de que las cosas se pueden hacer de forma diferente y mejor. Creen que vale la pena hacer un esfuerzo por el cambio y están dispuestas a correr riesgos.

AMPLIAR ❯

Los empleos del futuro que tendrán más éxito

Los empleos del futuro son una gran incógnita, tanto que muchos universitarios tienen enormes dudas acerca de lo que les deparará el día de mañana. En un estudio realizado por Kaspersky Lab, el 31% respondió que creen que se están preparando para unos trabajos que hoy no existen.

AMPLIAR ❯

El material vampiro que se autodestruye cuando le da el sol

Se trata de un nuevo material que, al igual que la leyenda de los vampiros, se autodestruye al entrar en contacto con la luz del sol o cuándo alguien, de forma remota, pulsa un botón para hacer que se volatilice. Los científicos han conseguido que el proceso de volatilización pueda ser instantáneo o pasadas unas horas.

AMPLIAR ❯

Ayudas a los Proyectos de I+D+i - Programación Conjunta Internacional

Ayudas destinadas a apoyar proyectos de investigación de dimensión europea o internacional, financiando la parte española de proyectos y programas de investigación multilaterales y colaborativos que hayan concurrido con éxito a convocatorias europeas o internacionales conjuntas en las que participa el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en áreas temáticas específicas y que demuestren excelencia científica y un valor añadido de la colaboración internacional a la hora de enfrentarse a los retos de la sociedad.

AMPLIAR ❯

Premio Euskadi de Investigación 2019

Los Premios de Euskadi de Investigación tienen como fin de fomentar la actividad científica. El Premio tendrá una rotación bienal establecida de la siguiente forma: en los años pares, la temática versará sobre Ciencia y Tecnología, y en los años impares la temática versará sobre Ciencias Sociales y Humanidades

AMPLIAR ❯

Global Innovation Day 2019

Global Innovation Day inaugurará la XIX Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La innovación disruptiva será el hilo conductor de la jornada. Diferentes organizaciones vascas de sectores y tamaños heterogéneos mostrarán sus proyectos disruptivos, aquellos con los que han revolucionado el mercado o creado nuevos nichos del mismo.

AMPLIAR ❯