Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Elkartegietako eta Industrialdeetako Programa eta enplegu egonkorra sortzeko proiektu berritzaileak garatzeko diru laguntzak

Elkartegietako eta Industrialdeetako Programa - 2019

  1. Diruz lagundu daitekeen egitatetzat jotzen da eskabidea aurkezten duten unean okupatzen ari diren industria-pabilioien eta bulego-moduluen errentamendua.
  2. Elkartegiak enpresa-zentroetan edo industria-pabilioietan kokatutako enpresetako instalazioak edo makinak modernizatzeko diru laguntzak
  3. Elkarteak sustatzeko eta industria-poligonoen kudeaketaeta hobekuntza-planak egiteko diru-laguntzak
  4. Industria-poligonoa hobetu eta egokitzeko kudeaketaeta hobekuntza-planak aurrez ikusitako inbertsioetarako diru-laguntzak
HANDITZEKO ❯

Ekintzailetzarako eta kalitateko enplegu egonkorra sortzeko proiektu berritzaileak garatzeko diru laguntzak - 2019

Foru-dekretu honen xedea da ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak arautzea.

HANDITZEKO ❯

Programa Elkartegiak y Polígonos Industriales y Ayudas a proyectos innovadores de emprendimiento

Programa Elkartegiak y Polígonos Industriales - 2019

  1. Ayudas para el arrendamiento de los pabellones industriales y/o módulos de oficinas.
  2. Ayudas para la modernización de instalaciones o maquinaria en empresas ubicadas en centros de empresas-Elkartegiak, o en polígonos industriales
  3. Subvenciones para el fomento del asociacionismo y la elaboración de planes de gestión y mejora de polígonos industriales
  4. Subvención de las inversiones para la modernización y adecuación previstas en el plan de actuación y mejora del polígono industrial
AMPLIAR ❯

Ayudas a proyectos innovadores de emprendimiento y empleo estable - 2019

Ayudas para el desarrollo de proyectos innovadores en materia de emprendimiento y empleo estable y de calidad.

AMPLIAR ❯