Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Diru laguntza berriak: Innobideak-Kudeabide 2019 programa - Lehen deialdia

Deialdia 5 langile edo gehiago eta 50 baino gutxiago dituzten eta Bizkaian kudeaketa aurreratuaren arloko finkatze-proiektu bat (2B) garatu nahi duten enpresentzako da.

Dekretu honetan araututako diru-laguntzak: Kudeaketa Aurreratuko Kontrasteari buruz Euskalitek egindako txosten bat duten Bizkaiko enpresak, kudeaketa aurreratuaren arloko ekintza planen bat, finkatze-proiektua barne, aurkezten badute, kontrastean hobetzeko identifikatutako arloak kontuan hartuta.

Diruz lagungarriak diren finkatze-proiektuak (2B) gutxienez eremu hauetako bat hobetzeko egin behar dira:

 • estrategia
 • bezeroak
 • pertsonak
 • gizartea
 • berrikuntza
 • emaitzak

Eskabideak aurkezteko epea 2019ko apirilaren 8an hasiko da, eta 2019ko irailaren 30ko 13:30ean amaituko da.

Informazio gehiago

Nuevas ayudas: Programa Innobideak-Kudeabide 2019 - 1ª convocatoria

Ayudas a empresas de Bizkaia con una plantilla de 5 hasta menos de 50 personas, y que dispongan de un Informe de Contraste, elaborado por Euskalit, y presenten un detallado Plan de Acción de Gestión Avanzada que incluya algún Proyecto de Consolidación en Gestión.

Los proyectos de consolidación (2B) subvencionables deberán estar orientados a la mejora en al menos alguno de los siguientes ámbitos:

 • estrategia
 • clientes
 • personas
 • sociedad
 • innovación
 • resultados

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 8 de abril de 2019 y finalizará el 30 de septiembre de 2019 a las 13:30 h

Más información