Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Erabilgarritasun-ereduen eta marken eskaerak hazi egin dira Bizkaian

BIZKAIKO PATENTE ETA MARKEN BULETINA – 2021KO Lehen Seihilekoa

Erabilgarritasun-ereduen eta marken eskaerak hazi egin dira Bizkaian, baina patenteena eta industria-diseinuena jaitsi egin dira. Hala ere, barrixe-Bizkaiko Berrikuntzaren Behatokiak aztertutako lehen seihilekoko datuek oraindik ez dela covid aurreko zifra lortuadierazten dute.

Ikusi txostena

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren bigarren laguntza-deialdia 2021

Enpresa-proiektu berritzaile berriak martxan jartzen laguntzea. Proiektu horiek dibertsifikazio-jarduera eta teknologia berriei buruzko jarduera berriak ekarri behar dituzte Bizkaiko enpresen sarera. Proiektuok balio erantsi handia eta hazteko ahalmena izan behar dute.

Enpresa Berritzaileak Sortzeko 2021erako Programa lau jarduera-arlo hauen bidez gauzatuko da:

— 1. arloa. Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.

— 2. arloa. Enpresa berritzaile berriak.

— 4. arloa. Azelerazioa

HANDITZEKO ❯

Manufaktura-industriaren arloko berrikuntza eta jasangarritasun planentzako laguntzak

Laguntza honek bi lerro ditu:

  • Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza ildoa: Ikerketa industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuak eta antolakuntza eta prozesuetako berrikuntza proiektuak
  • Jasangarritasun eta Energia Eraginkortasun arloetako Berrikuntzaildoa
HANDITZEKO ❯

Gobernantza robotekin

Administrazioak eta enpresak eztabaidatzen ari dira ea komeni den makinak txertatzea euren erabakietan eta kudeaketetan. Aurreko hiru iraultza industrialetako tresna eta asmakizunek –argindarra, ordenagailuak, e.a.- “txerriaren”printzipioarekin liluratutako gizarte bat elikatu zuten:zerbait ona denean, zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto.

HANDITZEKO ❯

Enpresan adimen artifizial etikoa inplementatzeko giltzarriak

Adimen Artifiziala (AA) gero eta presenteago dago arlo guztietan, eta horrek eztabaida bat sortu du gizakiok datuen bidez portaera-patroiak identifikatzeko eta aurreikuspenak egiteko gai diren makinekin dugun harremanaren inguruan.Hona hemen hainbat aholku adimen artifizial etikorako estrategia korporatibo bat inplementatzeko.

HANDITZEKO ❯

Crecen en Bizkaia las solicitudes de Modelos de Utilidad y Marcas

PATENTES Y MARCAS EN BIZKAIA – 1er semestre 2021

Crecen en Bizkaia las solicitudes de modelos de utilidad y marcas, pero descienden las de patentes y diseño industrial. Los datos del primer semestre analizados por barrixe-Observatorio de la Innovación de Bizkaia señalan, no obstante, que aún no se han logrado cifras pre-covid.

Ver informe completo

Programa Creación de Empresas Innovadoras 2021 - 2ª convocatoria

Ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

El Programa Creación de Empresas Innovadoras 2021 se llevará a cabo a través de dos áreas de actuación:

— Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores

— Área 2. Nuevas empresas innovadoras

— Área 4. Aceleración.

AMPLIAR ❯

Ayudas Planes de Innovación y Sostenibilidad en la Industria Manufacturera

Esta ayuda consta de dos líneas:

  • Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: Proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental, y proyectos de innovación en materia de organización y procesos
  • Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética
AMPLIAR ❯

Gobernanza con los robots

Administraciones y empresas discuten sobre si es conveniente incluir a las máquinas en sus decisiones y gestiones. Los instrumentos y los inventos de las tres revoluciones industriales previas a la que se está materializando en el presente —electricidad, ordenadores, etc.— alimentaron una sociedad embelesada en lo que podría llamarse el principio del cerdo: si algo es bueno, más equivale a mejor.

AMPLIAR ❯

Claves para implementar una inteligencia artificial ética en la empresa

La presencia cada vez más generalizada de Inteligencia Artificial (IA) en todos los ámbitos ha propiciado un debate sobre la relación entre los humanos y las máquinas capacitadas para identificar patrones de comportamiento a través de los datos y realizar predicciones. Repasamos algunos consejos sobre cómo implementar una estrategia corporativa de inteligencia artificial ética.

AMPLIAR ❯