Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntza Bizkaiko enpresa esportatzaileetan

Berrikuntza Bizkaiko enpresa esportatzaileetan – 2019

Norabidea 2019 txostenetik ateratako datuen arabera, esan liteke enpresa esportatzaileak berritzaileagoak direla, Bizkaiko enpresa esportatzaileen % 73,1ek adierazi baitu jarduera edo ekimen berritzaileren bat egin duela 2018an, eta portzentaje hori Bizkaiko enpresa guztiena baino dezente handiagoa da (% 57,1).

HANDITZEKO ❯

Beti semaforoak berde aurkitzen dituen bizikleta elektriko adimenduna

Melbourneko Institutu Teknologikoko ikerlariek Ari diseinatu dute, bere erritmoa semaforoen erritmora egokitzen duen eta semaforoak beti berde aurkitzen dituen bizikleta bat. Ekologikoa eta adimenduna.

HANDITZEKO ❯

Garraioaren etorkizuna: berrikuntza berriak mugikortasuna hobetzeko

Kontuan izanik garraio publikoak gero eta gehiago eraldatzen ari direla, helburua da erabiltzailearengan gehiago zentratzen diren mugikortasun-zerbitzuak ematea eta hiriko arauak eta antolakuntza-baldintzak birplanteatzea; hala, aurrerapen teknologikoak oso tresna baliagarri bihurtu dira mundu osoko hirietan aukera gehiago sortzeko garraio arloan.

HANDITZEKO ❯

Klima aldaketaren aurkako borrokan lagungarri diren 7 berrikuntza

Badira klima aldaketa arintzeko eta bere ondorio dramatikoei aurre egiteko balio dezaketen hainbat deskubrimendu zientifiko, berrikuntza digital eta asmakizun teknologiko. Hona hemen garrantzitsuenetako batzuk.

 • Zuhaitzak landatzen dituzten dronak
 • Big Data hondamendia saihesteko edo baliabide gutxiago xahutzeko
 • Berrikuntza fotovoltaikoa: patrikako paneletatik eguzki-teiletara
 • Plastikoa jaten duten entzimak
 • Blockchain-a planetari laguntzeko
 • In vitro okela eta landareekin ekoizten dena
 • Robot laguntzaileak
HANDITZEKO ❯

Renove Industria 4.0 2019

Oinarri hauek Industria 4.0ren proiektuak inplementatzeko makineria edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosten laguntzea dute helburu. Ildo horri jarraikiz, Euskadiko Autonomia Erkidegoko manufaktura-enpresa industrialetan, fabrikazio aurreratuaren eremuaren barruan, teknologiak aplikatu beharko dira.

HANDITZEKO ❯

Zientzaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren XIX. Astea

Zientzia Astea zer den? Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Astea da, etaUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen du, inguruan dutenari buruz jakin-mina duten guztiek –gazteek zein helduek, umeek zein nerabeek– aukera izan dezaten zientzia lanbide dutenekin zientzia ikusi, entzun, sentitu eta horretaz berba egiteko. Azaroaren 6tik 10era bitartean.

HANDITZEKO ❯

La Innovación en la empresa exportadora

La innovación en la empresa exportadora de Bizkaia – 2019

Según datos extraídos de Norabidea 2019, se puede afirmar que las empresas exportadoras son más innovadoras, y es que un 73,1% de las empresas exportadoras de Bizkaia indica que ha realizado algún tipo de actividad o iniciativa innovadora en 2018, un porcentaje apreciablemente superior al 57,1% del conjunto de las empresas de Bizkaia.

AMPLIAR ❯

La bicicleta eléctrica inteligente que siempre encuentra los semáforos en verde

Diseñada por investigadores del Instituto Tecnológico de Melbourne, Ari es una bicicleta eléctrica capaz de adaptar su velocidad al ritmo de los semáforos para poder llegar a ellos siempre en verde. Ecológica e inteligente.

AMPLIAR ❯

El futuro del transporte: nuevas innovaciones para mejorar la movilidad

Desde la progresiva transformación de los transportes públicos, buscando brindar servicios de movilidad más centrados en el usuario, hasta el replanteamiento de las condiciones reglamentarias y organizativas a nivel urbano, los avances tecnológicos se presentan hoy como una herramienta para ampliar las oportunidades del transporte en las ciudades de todo el mundo.

AMPLIAR ❯

7 innovaciones que están ayudando a combatir el cambio climático

Existen algunos descubrimientos científicos, innovaciones digitales e inventos tecnológicos con capacidad de mitigar el cambio climático y luchar contra sus dramáticas consecuencias. Estos son algunos de los más importantes:

 • Drones que plantan árboles
 • Big Data para evitar el desastre o reducir el derroche de recursos
 • Innovación fotovoltaica: desde paneles de bolsillo a tejas solares
 • Enzimas que se meriendan el plástico
 • Blockchain para ayudar al planeta
 • Carne in vitro y a base de plantas
 • Robots amigos
AMPLIAR ❯

Renove Industria 4.0 2019

Ayudas para apoyar la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), para la implementación de proyectos de Industria 4.0, dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Fabricación Avanzada en empresas industriales manufactureras de Euskadi.

AMPLIAR ❯

XIX Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Zientzia Astea es la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que organiza la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para todas aquellas personas que sientan curiosidad por lo que les rodea, sean jóvenes o mayores, niños, niñas o adolescentes, tengan la oportunidad de ver, escuchar, sentir y hablar de ciencia con quienes trabajan día a día en ella. Del 6 al 10 de noviembre.

AMPLIAR ❯